Budujemy nowe państwo

Cyfryzacja Polski już trwa. To wymóg dzisiejszego świata i zmieniającego się społeczeństwa. Polska ma potężne środki finansowe na duże wdrożenia IT w administracji publicznej. Czy uda się nadgonić zaległości w stosunku do rozwiniętych państw europejskich? Wszystko przed nami.

Dobre praktyki z europejskiego i amerykańskiego podwórka mogą posłużyć, jako ciekawe studium przypadku dla polskich decydentów i powinny zainspirować, kierunki potrzebnych zmian w sektorze publicznym. Partnerzy konferencji Computerworlda „Państwo 2.0”, zorganizowanej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie podzielili się swoimi doświadczeniami na styku IT i sektora administracji publicznej.

Anglia w chmurze

W ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Polska na nakłady inwestycyjne w obszarze IT w latach 2015-2020 ma do dyspozycji kwotę 40-50 mld zł.

Zobacz również:

  • Minister Edukacji i Nauki powołał pełnomocnika ds. transformacji cyfrowej
  • 15. konferencja E-commerce standard już za nami

To szansa na przyspieszenie informatyzacji państwa polskiego. Na bazie doświadczeń zza granicy można twierdzić, że proces powszechnego uruchomienia e-usług to kwestia 5 lat. Czy jest to możliwe? Adam Wojtkowski, szef EMC Computer Systems Poland, podaje przykład Wielkiej Brytanii, gdzie we współpracy z jego firmą podjęto w 2011 r. próbę stworzenia hybrydowej państwowej chmury G-cloud w Anglii. Program podzielony na 3 warstwy: zarządzanie, aplikacje, data centers. Do realizacji wdrożenia powołano zespół skupiający najlepszych graczy z zakresu budowy usług. W rezutacie tego w ramach zarządzania zaimplementowano 12 tysięcy usług, osiągnięto zakładany poziom konsolidacji infrastruktury data centers, następnie przeniesiono główne systemy do chmury.

Estonia wybiera się za granicę

Według prognoz Microsoft do 2025 r. na świecie będzie 4,7 mld użytkowników Internetu, 50 mld urządzeń, zaś większść danych będzie przetwarzana i przechowywana w chmurze. Dotyczy to także danych sektora administracji państwowej. Nieuniknione są nowe zagrożenia w cyberprzestrzeni, –ale można się do nich lepiej przygotować.

Microsoft poważnie bierze sobie do serca kwestie bezpieczeństwa, tworząc specjalny zespół Digital Crimes Unit. W skład liczącego ponad 100 osób zespołu wchodzą analitycy, prawnicy i specjaliści dochodzeniowi działający w 30 krajach. Zespół zajmuje się identyfikacją zagrożeń w sieci na podstawie analizy ruchu w sieci. W Polsce we współpracy z NASK udało się w 2013 r. zlikwidować botnet Virut. 24 lutego br. we współpracy z Europolem udało się zneutralizować botneta, który zainfekował ponad 3 mln komputerów.

Najbardziej spektakularnym przykładem projektu realizowanego przez Digital Crimes Unit wirtualna ambasada estońska ambasada, Virtual Data Embassy, czyli rządowa chmura publiczna, która ma być odpowiedzią na aktualne zagrożenia w świecie wirtualnym (Estonia była już ofiarą zmasowanego ataku na system bankowy). W fazie pilotażu tego pionierskiego projektu do chmury przeniesione został serwis prezydencki i legislacyjna baza danych. Z punktu widzenia prawno–legislacyjnego to bardzo poważne wyzwanie – Estonia chce wirtualną ambasadę danych posadowić na terenie innego kraju i zapewnić eksterytorialność centrum, w którym będą znajdować się jej dane.

Piotr Marczuk dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej Microsoft Polska podkreśla, że cyberbezpieczeństwo obejmuje dziś nie tylko technologie, ale także otoczenie prawne i czynnik ludzki. Technologie już w fazie projektowania powinny być testowane i badane pod kątem podatności na zagrożenia.

Microsoft jest pierwszą firmą z certyfikatem zgodności ze standardem ISO 27018 dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania i przetrzymywania danych osobowych w chmurze. Standard określa tryb informowania klienta o lokalizacji jego danych, sposobu przetwarzania i zasad, na jakich organy państwa mają do nich dostęp.

Doświadczenia zza oceanu

IBM kładzie w ramach obecnej strategii nacisk na kilka obszarów: chmurę hybrydową, analitykę, mobilność (rozumianą, jako element planowany już na etapie projektowania danej struktury), cyberbezpieczeństwo oraz nowe podejście do komunikacji (tzw. social). Tak zdefiniowany zakres dotyczy także projektów realizowanych w sektorze publicznym.

Firma może pochwalić się ciekawymi przykładami nowych wdrożeń w amerykańskim sektorze publicznym. Warto wymienić choćby Blue CRASH w Memphis, czyli rozwiązanie do budowy modeli predykcyjnych na podstawie historycznych danych policji. W Teksasie przeprowadzono natomiast wdrożenie ułatwiające komunikację pomiędzy resortami (system Radio Connect). Z kolei policja z Pensylwanii wykorzystuje platformę komunikacyjną IBM do koordynacji działań pomiędzy służbami lokalnymi i federalnymi.

Sfera social zdefiniowana jest w strategii IBM, jako nowy sposób komunikacji. Na bazie technologii IBM, w USA została zbudowana platforma wspierająca komunikację między studentami i nauczycielami z różnych stanów. Jak zaznacza Marek Ruciński z IBM Polska, również i u nas pojawiają się projekty chmur edukacyjnych dla nauczycieli, studentów, profesorów. Obecnie IBM prowadzi rozmowy z urzędami marszałkowskimi na temat wdrożenia podobnego projektu odpowiadającego polskim potrzebom. Prawdopodobnie, ze względu na ochronę danych osobowych obywateli, zastosowane rozwiązania będą zmierzać ku chmurze hybrydowej, co będzie również potwierdzeniem polityki IBM w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200