Budowanie lepszych relacji z CMO

Działy sprzedaży i marketingu w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych technologii, a CIO powinni zastanowić się, czy wkładają wystarczająco duży wysiłek w pielęgnowaniu swoich relacji z CMO.

Jak wynika z globalnego badania Harvey Nash 2013, przeprowadzonego wśród ponad 2 tys. CIO z 10 krajów, dyrektorzy IT nie wkładają tak samo dużego wysiłku w partnerowanie marketingowi, co finansom i działowi operacyjnemu. Mniej niż 30% CIO opisało swoje relacje z marketingiem jako silne, wobec 60% posiadających silne relacje z działem operacyjnym i 50% - z działem finansowym. Ok. 30% przyznało, że ich relacje z marketingiem są słabe.

W dobie wzrostu znaczenia trendów takich jak mobilność, digitalizacja, media społecznościowe czy big data, które wymagają współpracy CIO i CMO, brak dobrych relacji może być poważnym problemem.

Zobacz również:

Budowanie silnych relacji biznesowych z działem finansów jest ważne, badanie pokazuje, że 62% CEO postrzega swoich CIO mniej jako menedżerów obniżających koszty, a bardziej jako przynoszących wzrost i innowacje.

Z badania wynika także, że 57% CIO nie odczuwa wsparcia zarządu w realizowaniu wizji technologicznych dla biznesu, a 49% twierdzi, że walczą aby zdobyć poparcie innych top menedżerów.

Autorzy badania twierdzą, że 22% CIO uważa, że straciło bezpośrednią kontrolę nad niektórymi aktywami technologicznymi i aplikacjami w ciągu ostatnich sześciu lat, w związku z wykorzystywaniem outsourcingu.


TOP 200