Budowanie Idei

W przyszłości z nowo zakupionych systemów informatycznych dla sieci komórkowej Idea DCS 1800 będzie korzystać również starsza sieć Centertela w analogowym standardzie NMT.

W przyszłości z nowo zakupionych systemów informatycznych dla sieci komórkowej Idea DCS 1800 będzie korzystać również starsza sieć Centertela w analogowym standardzie NMT.

PTK Centertel Sp. z o.o., pierwszy w Polsce operator telefonii komórkowej, od marca br. wprowadził nową usługę - komunikację w cyfrowym systemie DCS 1800. Działająca na razie tylko w Warszawie sieć Idea Centertel ma uatrakcyjnić ofertę operatora. Jak twierdzą przedstawiciele działu marketingu firmy, proces tworzenia nowej marki jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Niewątpliwie uruchomienie nowej sieci telefonii komórkowej jest równie ogromnym wyzwaniem dla działu informatyki Centertela.

W sierpniu ub.r. Centertel otrzymał koncesję na świadczenie usług operatorskich w systemie DCS 1800. Od tego momentu zaczęto planować budowę sieci telefonicznej, jak również zakupy niezbędnych systemów informatycznych. Mają one służyć m.in. zarządzaniu siecią oraz prowadzeniu rozliczeń z abonentami. Podobnie jak w przypadku działającego od kilku już lat analogowego systemu NMT 450, przy obsłudze informatycznej cyfrowej sieci Idea Centertel współpracuje EDS. Łącznie, biorąc pod uwagę pracowników operatora i jego partnera, zespół projektowy liczył 15 osób.

Budowa infrastruktury

Od października ub.r., kiedy podpisano pierwsze umowy z dostawcami sprzętu dla sieci Idea, trwają prace nad budową sieci, a równolegle nad wdrożeniem systemów komputerowych, wspomagających jej działanie. Jednym z pierwszych zakupów był system billingowy BSCS niemieckiej LHS Group Inc. Zawiera on zintegrowane moduły odpowiedzialne za obsługę klienta (tzw. customer care). Duże różnice między systemami NMT i DCS spowodowały konieczność zakupu nowego oprogramowania. Najważniejsze różnice z punktu widzenia obsługi informatycznej to większa liczba usług dodanych w sieci DCS oraz znacznie większa liczba danych, którymi zasilany jest system komputerowy. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, docelowo system zakupiony dla sieci DCS zastąpi stosowane obecnie oprogramowanie do obsługi i rozliczania klientów telefonii NMT.

"Informatyka stanowi dla nas, podobnie jak dla innych operatorów telekomunikacyjnych, kluczową rolę. Ma ogromne znaczenie w obsłudze klienta i z tego względu musi być niezawodna. Umożliwia również zaoferowanie abonentom usług dodatkowych, takich jak identyfikacja rozmówcy czy przesyłanie danych i faksów. Wszystkie te funkcje mają swoje odzwierciedlenie w systemach informatycznych" - mówi Aleksander Wyka, zastępca dyrektora finansów ds. informatyki w PTK Centertel Sp. z o.o.

Współpraca systemów

Zdaniem Aleksandra Wyki, największym problemem do tej pory było uzgodnienie interfejsów komunikacyjnych między poszczególnymi elementami sieci a aplikacją billingową. Oba systemy komunikują się na dwóch poziomach. Z jednej strony, poprzez tzw. provisioning, sieć telekomunikacyjna rozpoznaje, jakie abonent ma uprawnienia i do jakich usług ma dostęp. Te informacje zapisywane są w centrali telefonicznej wraz z kodem abonenta. Z drugiej, szczegółowe informacje (tzw. tickety) o rozmowach zbierane są z poszczególnych elementów sieci, takich jak stacje bazowe (BTS) czy kontrolery stacji bazowych (BSC). Przekazywane są one następnie do systemu billingowego. Na ich podstawie oraz informacji o długości i miejscu rozmowy, jak również usług, z których korzystał klient, obliczany jest rachunek. Tickety służą również do wykrywania prób oszustw, których mogą dokonywać abonenci, oraz do zapobiegania użyciu skradzionych telefonów (moduł equipment identity register).

Jak na razie Idea Centertel działa jedynie w Warszawie, ale do końca roku sieć ma być uruchomiona w kolejnych dziewięciu aglomeracjach - Trójmieście, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie. W niektórych z nich zostaną uruchomione nowe centrale telefoniczne, które, podobnie jak dotychczas stosowane, będą musiały komunikować się z zainstalowanym w Warszawie systemem billingowym. W tym celu, na bazie łączy własnych i Telekomunikacji Polskiej SA, budowana jest sieć rozległa, która połączyłaby te rozproszone obszary działania Idei.


TOP 200