Budowa spójnego programu

Green IT w Erze obejmuje szereg inicjatyw, z których część powołano zanim upowszechniła się sama koncepcja.

Sztandarowym przykładem działań zgodnych z koncepcją Green IT jest - trwający trzy lata - projekt wirtualizacyjny w centrum przetwarzania danych Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC). Pilotaż w 2007 r. objął stworzenie 100 serwerów wirtualnych. Na jego podstawie dokonany został pomiar kosztów, który - w sferze wymiany fizycznej infrastruktury na licencje na oprogramowanie - przyniósł bilans zerowy. Za to stosunek kosztów energii wyniósł 1:10 na korzyść zwirtualizowanego środowiska, i to zadecydowało o kontynuacji pilotażu. Do chwili obecnej zwirtualizowano 300 serwerów. "Oszczędności wynikają z mniejszych kosztów energii, kosztów utrzymania maszyn i ich chłodzenia. W dalszej kolejności przewidujemy dostawienie kolejnych 200 serwerów wirtualnych" - mówi Sebastian Bar, kierownik Działu Zarządzania Systemami Korporacyjnymi i Technologiami PC w PTC.

W firmie prowadzonych jest szereg innych działań wpisujących się w koncepcję Green IT. W biurach obowiązują zasady oszczędnego drukowania, działa program recyklingowy. W pionie IT trwa zaś pilotaż pracy zdalnej i badanie jej wpływu na realizację zadań. "Mamy narzędzia. Z czasem być może opracujemy też zestaw dobrych praktyk, aby nie polegać tylko na samodyscyplinie pracowników" - mówi Sebastian Bar. Pilotaż docelowo skalowany ma być na całą organizację techniczną. Pewne narzędzia, jak wideokonferencje, funkcjonują w Erze niemalże od zawsze. Obsługują one np. cotygodniowe spotkania szefów ośrodków regionalnych i centrali. Podobnie rzecz przedstawia się z konsolidacją infrastruktury IT. Przy zakupach kryterium wpływu na środowisko brane jest pod uwagę, jako jedno z tych wpływających na koszty całkowite.

"Uporządkowanie i uspójnienie katalogu inicjatyw Green IT ma się dokonać w niedalekiej przyszłości. Wówczas będziemy o tym szerzej informować pracowników i naszych klientów" - informuje Sebastian Bar.


TOP 200