Budowa na platformie C#

Borland pracuje nad środowiskiem przeznaczonym do pisania aplikacji w języku C# dla platformy Microsoft .Net.

Borland pracuje nad środowiskiem przeznaczonym do pisania aplikacji w języku C# dla platformy Microsoft .Net.

BSC Polska, dystrybutor oprogramowania Borlanda, udostępnił wczesną wersję beta pakietu, który od kilku miesięcy budzi duże zainteresowanie programistów. Pakiet początkowo nazwany SideWinder, z czasem przemianowany na C# Builder umożliwia tworzenie aplikacji ASP.Net, usług Web i klasycznych aplikacji Windows. W udostępnionej wersji beta C# Builder nie ma natomiast wsparcia dla .Net Compact ani projektów opartych na mobilnych kontrolkach ASP.Net. C# Builder ma być alternatywnym wobec Visual Studio.Net 2003 narzędziem do tworzenia aplikacji w języku C#, dlatego nie sposób oprzeć się pokusie porównania obu.

C# Builder a Visual Studio.Net

Po uruchomieniu środowiska C# Builder otwiera się okno przypominające to z VS.Net. Po kilku chwilach ujawniają się dość istotne różnice.

Edytor tekstowy C# Buildera nie ma bardzo wygodnego mechanizmu "zwijania" sekcji kodu. Dzięki niemu w VS.Net można "zwinąć" kod wybranych funkcji i pracować nad małym wycinkiem programu.

Budowa na platformie C#

Desinger UML - narzędzie UML w pełni zintegrowane ze środowiskiem IDE

Zamiast paska po lewej stronie, Borland udostępnił specjalną paletę narzędzi, na której są umieszczone skategoryzowane elementy. Projektowanie okien WinForms odbywa się tak jak w innych narzędziach RAD. Co więcej, tak samo są tworzone niewizualne komponenty - programista dysponuje dokładnie takim samym obszarem do projektowania, jak w VS.Net.

W pakiecie C# Builder można przeglądać wszystkie pliki składające się na dany projekt. Niedostępna jest natomiast przeglądarka struktury klas. Zamiast tego Borland dodał specjalne narzędzie do modelowania UML, w pełni zintegrowane ze środowiskiem IDE. Graficzny projektant diagramów UML (Code Visualization) ma być dostępny w edycjach C# Builder Enterprise i wyższych.

Środowisko oferowane przez Borlanda zawiera elementy przypominające uproszczoną wersję Rational XDE. Zmiany wprowadzane w kodzie są synchronizowane z diagramem. Nie jest ważne, czy programista narysuje diagram i określi relację czy dokona zmian w kodzie źródłowym. W ramach środowiska IDE programista ma do dyspozycji dwa narzędzia związane z UML: przeglądarkę struktury projektu (pakiety, klasy, funkcje) i "obszar projektanta", w którym można dokładnie definiować związki między poszczególnymi klasami.

Oprócz mechanizmu modelowania w C# Builder mają być dostępne biblioteki wzorców często stosowanych struktur obiektowych. Wśród nich znajdzie się wsparcie dla MDA (Model Driven Architecture).

W IDE Borlanda brakuje odpowiednika Server Explorer z VS.Net (mechanizm pozwalający na przeglądanie z poziomu IDE wszystkich zasobów serwera, np. serwerów bazodanowych, kolejek MSMQ, liczników WMI itp.). W C# Builder jest dostępny tylko specjalny DataExplorer, w którym można zgromadzić "łącza" do baz danych.

O ile w VS.Net jest wbudowane całe środowisko do pisania makr, o tyle nic takiego nie można znaleźć w testowanej wersji C# Builder. Borland dodał natomiast prosty mechanizm pozwalający szybko nagrać i odtworzyć sekwencje klawiszy wprowadzonych w edytorze tekstowym.

Do IDE włączono narzędzie HTML Tidy do sprawdzania poprawności kodu HTML. Z pewnością pisanie "czystych" stron HTML dzięki zastosowaniu tego narzędzia będzie trochę łatwiejsze, niemniej w wersji beta C# Builder wskazywał jako błędne rozszerzone atrybuty wykorzystywane przez kontrolki serwerowe ASP.Net (runat itp.).

C# Builder może współpracować z dowolnym narzędziem do kontroli wersji, które obsługuje interfejs Microsoft SSC API. Są to: Borland StarTeam (dołączony do pakietu), CVS (z dodatkowymi modułami SCC API), Rational ClearCase i oczywiście Microsoft Visual SourceSafe.

Pakiet C# Builder może zarówno otwierać, jak i zapisywać projekty w formacie zgodnym z VS.Net. Projekt C# Builder (jak i wszystkie ustawienia formatek) jest zapisywany w dokumentach XML.


TOP 200