Broker z usługami

Inprise oferuje broker obiektowy z zestawem usług CORBA, opracowanym przez firmę Prism.

Inprise oferuje broker obiektowy z zestawem usług CORBA, opracowanym przez firmę Prism.

Standard CORBA (Common Object Request Broker Architecture), opracowany przez konsorcjum Object Management Group (OMG), definiuje współpracę obiektów w niejednorodnych środowiskach sprzętowym i systemowym. CORBA zapewnia szerokie wsparcie wywołania operacji (metod) zdalnych obiektów, ale nie wystarcza to do realizacji złożonych systemów rozproszonych. OMG zdefiniowało więc obszerny zestaw usług CORBA, niezbędnych do budowy aplikacji.

Współpracę obiektów w środowisku rozproszonym realizuje się za pomocą brokerów obiektowych ORB (Object Request Broker). Większość producentów brokerów obiektów nie realizuje własnych zestawów usług CORBA.

Firmy Inprise i Prism Technology zawarły porozumienie o wspólnym promowaniu brokera obiektowego Inprise Visibroker oraz zestawu usług CORBA OpenFusion (Prism Technology).

Zestaw OpenFusion jest pełną implementacją usług według standardów OMG - zawiera wszystkie zdefiniowane interfejsy i metody. Do każdej usługi są dołączane graficzne narzędzia do przeglądania i zarządzania usługami. Zestaw składa się z sześciu usług: Naming, Event, Trading, LifeCycle, Notification i Property. We wrześniu br. ma być wzbogacony o kolejne: Collection, Concurrency i Time.

Usługi nazewnicze (Naming) zapewniają proste mechanizmy łączenia nazwy z obiektem oraz znajdowania w sieci obiektów na podstawie ich nazwy. Usługi nazewnicze to rodzaj książki telefonicznej w systemie rozproszonym, posortowanej alfabetycznie.

Podobne właściwości zapewniają usługi Trading, ale znajdują one obiekt na podstawie zestawu właściwości (properties). Trader pozwala obiektom na przekazywanie informacji o swoich właściwościach oraz dostosowanie ich do zgłaszanego zapotrzebowania.

Usługi Event to prosty mechanizm pozwalający na oddzielenie "producenta" zdarzenia od jego odbiorcy. Producent zdarzenia wysyła informację o zdarzeniu, która zostanie asynchronicznie przesłana do odbiorcy. Usługi Event są zastępowane usługami Notification o lepszych właściwościach funkcjonalnych. Ponadto usługi Notification umożliwiają określenie stopnia niezawodności powiadamiania o zdarzeniu, czasu obowiązywania komunikatu, priorytetu oraz sposobu obsługi kolejki zdarzeń.

Usługi LifeCycle służą do określania czasu "życia" obiektów w systemie rozproszonym i zapewniają tworzenie instancji obiektu, usuwanie go, kopiowanie i przesyłanie do innej lokalizacji w sieci.

Property to usługa dołączania do interfejsu obiektu wartości nie zdefiniowanej wcześniej w jego interfejsie za pomocą IDL (Interface Definition Language). Pozwala to na dynamiczną zmianę właściwości obiektu w działającym systemie przez dziedziczenie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200