Brocade dla centrów danych

Brocade oferuje systemy SilkWorm 24000 Director współpracujące z pamięciami masowymi w dużych centrach danych i realizujące funkcje zapisu kopii bezpieczeństwa, zdalnej replikacji i klastrowania.

Brocade oferuje systemy SilkWorm 24000 Director współpracujące z pamięciami masowymi w dużych centrach danych i realizujące funkcje zapisu kopii bezpieczeństwa, zdalnej replikacji i klastrowania.

Przełącznik może obsługiwać do 128 aktywnych portów 2 Gb/s. Urządzenie ma architekturę modułową pozwalającą na zwiększenie gęstości portów do 384 w jednej szafie. Jako przełącznik szkieletowy SilkWorm 24000 Director obsługuje sieci zawierające do 4000 portów. Cena systemu jest kalkulowana indywidualnie.

Veracomp, tel. (+12) 252 55 55, http://www.veracomp.pl


TOP 200