Broadband: Laureaci konkursu "Szeroki pas 2007"

Laureatem konkursu w kategorii najciekawsza usługa szerokopasmowa został System Archiwum Teleradiologicznego ENEL-MED jako usługa outsourcingu od ATM.

Laureatem konkursu w kategorii najciekawsza usługa szerokopasmowa został System Archiwum Teleradiologicznego ENEL-MED jako usługa outsourcingu od ATM.

Broadband: Laureaci konkursu "Szeroki pas 2007"

od lewej: Bob Resmerita, Enterprise Solutions Director oraz Marek Trojanowicz, wiceprezes zarządu firmy Inteliwise; Jerzy Popek, dyrektor działu projektów medycznych ATM; Robert Mołdach, dyrektor ds. Techniki i Rozwoju w Enel-Med; Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej; Anna Darska, szefowa przedstawicielstwa UNDP

Dzięki zastosowaniu TeleArchiwum dane są bezpieczne, osiągalne prawie natychmiast. ENEL-MED także oszczędził na ich przechowywaniu w postaci elektronicznej. "Zaletą nie do przecenienia takiego systemu jest zdalny dostęp, oczywiście po wcześniejszej autoryzacji, do wyników badań. To samo dotyczy znajdujących się wyników archiwalnych" - mówi Zbigniew Gniadek, dyrektor Centrum Teleradiologii ENEL--MED. Poza tym badania mogą być przeprowadzane poza miejscem pracy lekarza, zaś radiolog może znajdować się w innej lokalizacji niż technik wykonujący te badania.

Mając na uwadze, że ta usługa jest w równym stopniu sukcesem ENEL-MED, jak i ATM, jury zdecydowało uhonorować obie firmy. "Zgodna współpraca powoduje, że instytucja medyczna nie musi się martwić o infrastrukturę teleinformatyczną, nad którą pieczę trzyma firma outsourcingowa, w tym wypadku ATM" - wyjaśnia przewodniczący jury Zbigniew Kądzielski. Zdaniem jurorów ta usługa zmienia radykalnie sposób postępowania z danymi medycznymi, torując drogę nowoczesnym formom zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. Mają oni nadzieję, że w ślad za prywatną instytucją pójdą publiczne poradnie i szpitale.

Za najciekawszy produkt szerokopasmowy jury uznało Avatar firmy InteliWise. "Dzięki niemu przeglądanie internetowych witryn staje się łatwiejsze i bardziej intuicyjne, nawet dla początkujących użytkowników" - tłumaczy Marek Borzestowski, współtwórca InteliWise. Kluczowym elementem wykorzystującym sieci szerokopasmowe jest moduł wizualny - połączenie plików wideo i dźwiękowych. Tylko dzięki szerokopasmowemu Internetowi połączenie obu modułów stało się możliwe. Wiedza InteliWise Avatar pochodzi z oddzielnych baz wiedzy: klienta, podstawowej, kanałów RSS i zasobów Internetu. Rozwiązanie to wdrożono m.in. na stronach PLL LOT. "Tego typu oprogramowanie przybliża Internet osobom wychowanym w kręgu kultury telewizyjnej i zachęca je do interaktywności" - argumentuje wybór jury Zbigniew Kądzielski.

Bezsprzecznie najciekawszym przedsięwzięciem szerokopasmowym jest "Rzeczpospolita Internetowa" Fundacji Grupy TP. Od lat się mówi, że należy ludziom wręczać wędki, nie zaś dawać ryby. Ta forma przyznawania grantów dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich świetnie oddaje tę ideę. Wiejskie szkoły, stowarzyszenia lokalne od Ochotniczych Straży Pożarnych po miłośników danej okolicy, gminne biblioteki publiczne, placówki Caritas, to beneficjenci tego programu jako Lokalne Grupy Działania. Dzięki ich postawie społeczności lokalne mają okazję zająć się rodzimą historią, edukacją, czy też promocją walorów turystycznych. O tym wszystkim opowiadają ich witryny internetowe powstałe dzięki programowi Grupy TP. Jury uważa, że takie programy jak "Rzeczpospolita Internetowa" czy ubiegłoroczny laureat "Akademia e-Seniora" UPC Polska najskuteczniej walczą z tzw. wykluczeniem cyfrowym. "Namawiamy wszystkie firmy do przygotowania własnych programów popularyzujących społeczną aktywność, nie tylko w Internecie" - apeluje Zbigniew Kądzielski.

Jury z nadzieją patrzy również na rozwój polskich treści internetowych i oferty usług szerokopasmowych. Jeszcze rok temu komunikat jury mówił o kulturze Web 2.0 jako o wielkim fenomenie. Teraz jury jednoznacznie stwierdza: Web 2.0 to codzienność, w której wszyscy żyjemy. Akcje "Zabierz babci dowód", "Muzeum IV Rzeczpospolitej", blogi polityków i ich krytyków, jak "Bufetowa Watch" stały się częścią społecznej debaty. Zyskuje na tym Internet szerokopasmowy jako multimedialne forum wymiany myśli.


TOP 200