British Telecommunications przejmie Esat Telecom Group

British Telecommunications (BT) przejmie Esat Telecom Group, irlandzkiego operatora telekomunikacyjnego. Wartość transakcji jest szacowana na 2,46 mld USD.

British Telecommunications (BT) przejmie Esat Telecom Group, irlandzkiego operatora telekomunikacyjnego. Wartość transakcji jest szacowana na 2,46 mld USD.

Esat, drugi co do wielkości operator telekomunikacyjny w Irlandii, przyjął ofertę BT, po tym, gdy w grudniu ub.r. odrzucił ofertę wrogiego przejęcia złożoną przez, mające się połączyć, szwedzką Telię i norweskiego Telenora. Oferta złożona przez skandynawskie firmy wynosiła 1,6 mld USD.

Telenor, który nie doszedł do porozumienia z Telią w sprawie własnej fuzji, poinformował o wycofaniu swojej oferty wobec Esatu. Skomentował też, że BT oferuje za irlandzką firmę zbyt dużo.

Do rozwiązania pozostała jeszcze kwestia związana z Esat Digifone, oddziałem Esatu, zajmującym się telefonią komórkową. Telenor posiada 49,5% jego udziałów, podczas gdy do BT należy zaledwie 1%. Przejęcie Esat Digifone przez BT jest utrudnione ze względu na zapisy poczynione w statucie tego operatora komórkowego. Telenor poinformował jednak, że prowadzi już z BT rozmowy w celu rozwiązania tej kwestii.


TOP 200