Brazylia uchwaliła kontrowersyjne prawo dotyczące funkcjonowania mediów społecznościowych

W Brazylii weszło w życie nowe, jak to określono tymczasowe prawo, które ogranicza znacznie uprawnienia mediów społecznościowych do usuwania kont, profili użytkowników i publikowanych przez nich treści. Zmienia ono radykalnie ustawodawstwo regulujące tę kwestię, które zostało przyjęte w 2014 roku.

Brazylia

Adresatami nowego prawa są dostawcy mediów społecznościowych, tacy jak Twitter, Facebook, Instagram i YouTube. Nie będą oni mogli teraz dowolnie inicjować takich procedur i będą zobligowani do wykonania szeregu dodatkowych czynności, zanim określone konto czy treść zostanie usunięte. Co ciekawe, usługa WhatsApp nie jest objęta nowymi regulacjami, ponieważ twórcy prawa nie traktują jej jako medium społecznościowe.

I tak administrator nadzorujący pracę medium społecznościowego będzie musiał przede wszystkim powiadomić najpierw użytkownika o tym, że chce podjąć wobec niego określone działania. Następnie musi uzasadnić powody jakie skłoniły do podjęcia takiego kroku, a także wyjaśnić mu cała procedurę i poinformować iż może złożyć odwołanie.

Zobacz również:

  • Tesla może dalej reklamować Autopilota w Niemczech
  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł

Dostawcy mediów społecznościowych nie będą mogli arbitralnie kasować postów z wyjątkiem przypadków, w których przyczyna i motywacja nie budzą żadnych zastrzeżeń. Do grupy nie budzących wątpliwości przypadków zaliczono np. konta założone w celu symulowania ludzkiej aktywności w dystrybucji różnego rodzaju treści (chodzi głównie o boty), treści niezgodne z przepisami o ochronie dzieci, nagość, pornografię lub podżegające do popełniania przestępstw czy rozpowszechnianie wirusów lub złośliwego oprogramowania.

Podpisując nowe przepisy Bolsanaro (prawicowy prezydent Brazylii) powiedział, że tymczasowy środek ma na celu zapewnienie wolności wypowiedzi, a także wprowadzenie większej jasności w zakresie polityk, procedur, środków i instrumentów pozwalających blokować, zawieszać oraz usuwać wpisy i konta.

Platformy społecznościowe mają teraz mają 30 dni na wprowadzenie nowych regulacji z życie. W przypadku niezgodności sankcje obejmują powiadomienia i kary odpowiadające 10% przychodów firmy, a nawet tymczasowe zawieszenie działalności firmy.

Opozycja w Brazylii protestuje i nie zgadza się z nowymi regulacjami twierdząc, że zdewastuje ono media społecznościowe w Brazylii. Oprócz zwrócenia się do prezydenta aby wycofał nowe prawo, zapowiedziała iż złoży w tej sprawie odwołanie do Sądu Najwyższego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200