Branża z dużym potencjałem

Próba zaspokajania potrzeb logistycznych w ramach własnych zasobów wydaje się w wielu przypadkach niesłuszna z punktu widzenia sprawności, czasu i jakości wykonania oraz kosztów. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw, którym zależy na fachowej obsłudze logistycznej, zaczyna korzystać z usług firm z branży przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP).

Próba zaspokajania potrzeb logistycznych w ramach własnych zasobów wydaje się w wielu przypadkach niesłuszna z punktu widzenia sprawności, czasu i jakości wykonania oraz kosztów. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw, którym zależy na fachowej obsłudze logistycznej, zaczyna korzystać z usług firm z branży przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP).

Polska branża KEP jest stosunkowo młoda. Pierwsze zwiastuny nowego rodzaju usług transportowych pojawiły się w latach 80. poprzedniego stulecia. Początkowo przesyłki były obsługiwane przez państwowe przedsiębiorstwo PSM C. Hartwig, które pełniło rolę pośrednika dla wszystkich zagranicznych przewoźników. W tamtych czasach prawo nie pozwalało na obecność obcego kapitału na polskim rynku.

Zobacz również:

 • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
 • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
 • Nowa prezes Equinix

Na przełomie lat 80. i 90. założone zostały przedsiębiorstwa, które dziś odgrywają główną rolę w branży. Początki działalności skierowane były na tworzenie sieci operacyjnej i zaplecza techniczno-organizacyjnego. Wówczas przewoźnicy ekspresowi budowali sortownie i przedstawicielstwa (oddziały) oraz inwestowali we flotę - głównie samochodową. Rywalizacja między firmami sprowadzała się do konkurencji cenowej. W drugiej połowie lat 90. firmy zaczęły konkurować nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Efektem tego było zautomatyzowanie niektórych czynności i szerokie udostępnienie klientom informacji dotyczących przewożonych przesyłek.

Wysoka dynamika

Branża z dużym potencjałem
Według różnych szacunków wartość polskiego rynku KEP wynosi około 1,5 mld zł. Największe udziały w rynku mają dwaj integratorzy: UPS (po przejęciu Stolicy) i DHL. Reszta rynku podzielona jest między Masterlinkiem, GLS, Siódemką i TNT. Mimo że czasy, gdy przychody największych firm wzrastały w tempie 50-60%, dawno już minęły, to nadal rosną szybko. Analitycy branży uważają, że zarówno pod względem wartości, jak i liczby przewożonych przesyłek potencjał tej branży nie został jeszcze wyczerpany. Biorąc pod uwagę obroty branży w Europie Zachodniej, można się spodziewać podobnych rezultatów także w naszym kraju. Na przykład w Hiszpanii, którą zamieszkuje podobna liczba ludności, liczba przesyłek na jedną osobę jest kilkakrotnie wyższa. Natomiast w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i krajach Beneluksu, gdzie rynek kurierski jest bardzo dobrze rozwinięty, współczynnik ten jest nawet kilkanaście razy wyższy.

Przedstawiciele firm uważają, że te różnice będą maleć, a branża KEP w najbliższych latach wciąż będzie pomyślnie się rozwijać. Ma temu sprzyjać dobra koniunktura gospodarcza.

Usługi dodatkowe

Przewoźnicy ekspresowi, oprócz samej usługi doręczenia standardowej przesyłki, oferują wiele usług dodatkowych. Wśród nich należy wymienić:

 • doręczenie przesyłki tego samego dnia na terenie kraju,
 • doręczenie/odbiór o niestandardowej godzinie,
 • doręczenie odroczone,
 • doręczenie/odbiór w sobotę,
 • doręczenie/odbiór w niedzielę,
 • doręczenie/odbiór o określonej godzinie,
 • COD (usługa za pobraniem należności),
 • POD (pisemne potwierdzenie doręczenia),
 • ROD (zwrot dokumentów załączonych do przesyłki przez nadawcę),
 • EXW (scedowanie kosztów transportu na odbiorcę),
 • transport przesyłek ponadgabarytowych,
 • transport przesyłek wymagających umowy ADR (towary niebezpieczne),
 • transport całopojazdowy,
 • wynajęcie kuriera,
 • regularny odbiór przesyłek,
 • poczta konduktorska,
 • usługi celne,
 • opakowania firmowe,
 • ubezpieczenie przesyłki,
 • konfekcjonowanie,
 • dystrybucja (zaproszenia, materiały reklamowe itp.),
 • magazynowanie,
 • przechowywanie niedoręczonych przesyłek.

Niestandardowe, specjalistyczne i kompleksowe

Na przestrzeni kilkunastu lat usługi oferowane przez firmy z branży KEP bardzo się zmieniły. Wymusiły to konkurencja na rynku, a przede wszystkim nowe oczekiwania klientów. Dostarczenie przesyłki w systemie "drzwi-drzwi" w ciągu kilku godzin w obrębie miasta i jednego dnia na terenie kraju jest już od dawna standardem. Obecnie firmy proponują w swojej ofercie wiele usług dodatkowych, takich jak: za pobraniem należności, zwrot dokumentów załączonych do przesyłki, konfekcjonowanie, magazynowanie, przewóz ładunków niebezpiecznych, a nawet doradztwo logistyczne. Warto tutaj zaznaczyć, że poziom polskich usług nie odbiega od standardów światowych, a czasem nawet jest wyższy. Świadczą o tym chociażby liczne prestiżowe nagrody przyznawane polskim przewoźnikom w kraju i za granicą.

Coraz więcej firm z branży KEP zaczyna ze sobą konkurować usługami niestandardowymi i wysoce specjalistycznymi (np. opracowanymi pod konkretny sektor), ponieważ odgrywają one często decydującą rolę w wyborze konkretnego usługodawcy. Do tych pierwszych usług można zaliczyć kompletację przesyłki według zamówienia klienta, weryfikację danych osobowych odbiorcy, natomiast do drugich - przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze czy obsługę kampanii marketingu bezpośredniego.

Warto również dodać, że coraz więcej firm z branży KEP oferuje usługi typu one stop shopping, które umożliwiają łączenie różnorodnych usług logistycznych w jednym miejscu przez jednego operatora. Rynek oczekuje coraz częściej kompleksowych usług, a klienci nie chcą korzystać z usług firmy A w zakresie przesyłek miejskich, firmy B w przesyłkach krajowych, a firmy C w międzynarodowych i jeszcze innej do transportu całopojazdowego, częściowego, drobnicy itp. Przewoźnicy ekspresowi starają się łączyć te różnorodne potrzeby logistyczne. Dla klienta oferta zintegrowanych usług logistycznych oznacza oszczędność czasu, kompleksową obsługę oraz wygodę.

Kilkadziesiąt lub kilkaset firm

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w branży KEP działa obecnie (stan na 01.04.2006) 117 podmiotów. Jeszcze niespełna trzy lata temu tych firm było dwa razy mniej. Dane te nie oddają jednak rzeczywistego obrazu rynku. Z jednej strony spośród firm, które znajdują się w rejestrze UKE, tylko cześć świadczy usługi kurierskie na rzecz innych podmiotów. Z drugiej jednak strony szacuje się, że przewoźników ekspresowych w rzeczywistości jest znacznie więcej. Kilkadziesiąt, a nawet kilkaset działa bez stosownego wpisu do rejestru UKE. Są to m.in.: korporacje taksówkowe, niewielkie lokalne przedsiębiorstwa transportowe czy nawet grupy gońców rowerowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200