Branża w liczbach

W Polsce w latach 1996-2001 udział sektora elektronicznego w PKB wynosił 1,0-1,3%.

W Polsce w latach 1996-2001 udział sektora elektronicznego w PKB wynosił 1,0-1,3%.

Sektor tworzy ok. 5500 firm. Mniej niż 1% to przedsiębiorstwa państwowe, ok. 30% - zakłady produkcyjne. Zdecydowana większość to firmy zatrudniające do 9 osób (95%). Firmy zatrudniające powyżej 49 osób - przynoszą ponad 90% przychodów ze sprzedaży.

Zatrudnienie w całym sektorze wynosiło ok. 60 tys. osób i zmniejszyło się w 2001 r. o 5,5%.

Wartość polskiego eksportu przemysłu elektronicznego w 2001 r. wyniosła 1,5 mld, wartość importu - 1,7 mld USD. Zdecydowana większość eksportu (75%) trafia do UE.

Zaplecze badawczo-rozwojowe sektora elektronicznego w Polsce tworzy 11 samodzielnych jednostek naukowo-badawczych zatrudniających ok. 2000 osób.

W Europie największym wytwórcą wyrobów elektronicznych są Niemcy (43-proc. udział). Zachodnioeuropejski rynek ICT (Information and Communication Technology) stanowi ok. 28% rynku światowego. Wartość światowego rynku ICT w 2003 r. szacuje się na 2 680 mld euro.


TOP 200