Brama antywirusowa dla MS Exchange

Zajmującą się ochroną antywirusową amerykańska firma ESET wprowadziła na rynek program NOD32 dla MS Exchange 5.5/2000. Oprogramowanie chroni pocztę elektroniczną i foldery publiczne systemu Microsoftu.

Zajmującą się ochroną antywirusową amerykańska firma ESET wprowadziła na rynek program NOD32 dla MS Exchange 5.5/2000. Oprogramowanie chroni pocztę elektroniczną i foldery publiczne systemu Microsoftu.

Pracujący w tle na serwerze MS Exchange program umożliwia wykrywanie i unieszkodliwianie w czasie rzeczywistym wirusów przesyłanych pocztą elektroniczną - przed przekazaniem ich do skrzynek pocztowych. Sprawdzana jest poczta zarówno wychodząca, jak i przychodząca.

Zobacz również:

MS Exchange skanuje w tle zawartość wszystkich folderów publicznych. Skanowanie to odbywa się również po każdorazowej aktualizacji sygnatur wirusów. W programie NOD32 dla MS Exchange wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczną aktualizację przez Internet. Możliwa jest też aktualizacja programu z sieci lokalnej, płyty CD lub dyskietki.

Program obsługuje Microsoft Exchange Server 5.5 z Service Pack 3 lub wyższym oraz Microsoft Exchange Server 2000 z Service Pack 1 lub wyższym, pracujące na platformie Windows NT/2000.

Polskim dystrybutorem oprogramowania ESET jest katowicka Dagma.


TOP 200