Brak wizji

Optymizmu, co do szybkiego rozwoju handlu elektronicznego wśród małych i średnich firm europejskich, nie podzielają autorzy raportu European Small Business Directors.

Optymizmu, co do szybkiego rozwoju handlu elektronicznego wśród małych i średnich firm europejskich, nie podzielają autorzy raportu European Small Business Directors.

Ich zdaniem, pięć najpopularniejszych dzisiaj sposobów wykorzystywania Internetu przez małe firmy europejskie to: komunikacja z klientami i dostawcami (73%), udostępnianie informacji o firmie (67%), kreowanie wizerunku firmy (59%), promowanie produktów i usług (49%) oraz zapewnianie klientom serwisu i pomocy technicznej (36%).

Przeprowadzone badania wykazują, że tylko 7% spośród 1035 przebadanych małych firm (w tym również polskich) sprzedaje swoje produkty przez Internet. Ponad połowa respondentów nie przewiduje, aby ich firmy osiągnęły w ciągu najbliższych dwóch lat jakiekolwiek przychody związane z oferowaniem towarów i usług za pośrednictwem sieci.

Czynniki uniemożliwiające małym firmom prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu

Nie wiem, w jaki sposób nasza firma mogłaby skorzystać z tej formy sprzedaży - 32%

Nie przyniesie to żadnych korzyści - 28%

Nie posiadamy odpowiednio przeszkolonych pracowników - 13%

Nasi klienci i dostawcy nie mają dostępu do Internetu - 12%

Nie wydaje mi się, aby Internet był dostatecznie bezpieczny - 9%

<hr size=1 noshade>Żródło: 1035 małych firm działających w Europie


TOP 200