Brak specjalistów i bezrobocie

Gospodarka niemiecka boryka się jednocześnie z rosnącym bezrobociem i brakiem specjalistów w wielu zawodach.

Obydwa problemy stają się coraz bardziej dokuczliwe. Z jednej strony kwestia braku specjalistów powoduje, że słabnąca gospodarka niemiecka ma się coraz gorzej. Z drugiej strony kwestie imigracyjne są dość delikatnym tematem i należy tak poprowadzić debatę, by nie dopuścić do napięć społecznych.

W Niemczech 4 miliony ludzi jest bez pracy, a jednocześnie 1,2 miliona etatów pozostaje nieobsadzonych z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanych osób. Najwięcej wakatów pozostaje w branży nowoczesnych technologii, stalowej oraz w przemyśle restauracyjno-hotelarskim. Przemysł maszynowy oferuje 10 tysięcy wolnych stanowisk dla inżynierów, których nie jest w stanie obsadzić. Jednocześnie 6,5% PKB Niemcy wydają na zasiłki dla bezrobotnych i inicjatywy promujące zatrudnienie. Według analityków, rozwiązanie problemów rynku pracy, będzie dla Niemców najważniejszą kwestią w ciągu najbliższych kilu lat.