Brak kobiet w branży IT, czyli zanikanie z wiekiem zainteresowania informatyką

Ich liczba jest wciąż daleka od parytetu. Podczas gdy jedni tłumaczą ten stany rzeczy naturalnym antytalentem kobiet do IT czy ogólnie nauk ścisłych, inni argumentują, że spowodowane jest to dyskryminacją.

91%

polskich uczennic zainteresowanych jest technologiami ICT. We Włoszech jest to 76%, a we Francji jedynie 50%.

Pomimo że kobiety coraz chętniej podejmują pracę w dziedzinach tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn i szturmem zdobyły sektor SET (Science, Engineering, Technology), branża IT nadal pozostaje silnie zmaskulinizowana. Jak wynika z badania EUN, kobiety stanowią zaledwie 27% kierowników ds. systemów informatycznych. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku inżynierów zajmujących się sprzętem komputerowym - tu kobiety zajmują zaledwie 9% stanowisk. Wysokie stanowiska akademickie w dziedzinie inżynierii i technologii pełni mniej niż 6% kobiet. W Europie, jak również w Polsce, procent kobiet studiujących kierunki informatyczne jest nadal niewielki. Z badań GUS wynika, że tylko 10% studentów na kierunkach IT to kobiety. UE stara się zmienić tę sytuację i zachęca kobiety do studiowania na kierunkach technicznych.

Dziewczyny lubią informatykę

W roku 2009 na zlecenie Cisco przeprowadzono badanie "Gender Research", w którym wzięli udział uczniowie i uczennice z pięciu europejskich krajów, w tym z Polski. Wyniki okazały się zaskakujące. Wbrew oczekiwaniom, informatyka była przedmiotem bardzo lubianym przez dziewczęta - aż 40% polskich uczennic wskazało, że informatyka to ich ulubiony przedmiot, a co druga stwierdziła, że ją lubi.

Z wyników badań dotyczących Polski dowiadujemy się m.in., że poziom wiedzy i umiejętności informatycznych reprezentowany przez obie płcie jest podobny. Uczennice nie decydują się jednak na kontynuację nauki na kierunkach informatycznych lub rozpoczęcie kariery zawodowej w tej branży. Odsetek uczennic rezygnujących z dalszej nauki informatyki wynosi aż 48%! Dlaczego młode kobiety zainteresowane IT wybierają inne kierunki studiów? Jedną z przyczyn jest wpływ otoczenia. Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że najbardziej demotywującym czynnikiem jest postrzeganie zawodów technicznych jako naturalnie odpowiedniejszych dla mężczyzn. Uczniowie uważają też, że praca w branży IT jest odpowiedniejsza dla mężczyzn, jednak przekonanie to jest mniej powszechne niż u rodziców.

Szklany sufit

Na tle krajów europejskich Polska jest w stosunkowo dobrej sytuacji. Aż 91% polskich uczennic zainteresowanych jest technologiami ICT. We Włoszech jest to 76%, a we Francji jedynie 50%. Tylko co szósta młoda Włoszka i co czwarta Francuzka planuje kontynuację nauki w kierunku IT na uczelniach wyższych. W Polsce jest to niemal 50% badanych kobiet.

Kobiety dobrze zaczynają, potem ich zapał niestety opada. Od samego początku rzadziej decydują się na kierunki związane z IT, potem częściej zmieniają profil kształcenia, by koniec końców zrezygnować ze stanowiska programisty lub menedżera. To zjawisko często określa się "szklanym sufitem", czyli niewidzialną barierą, która uniemożliwia dalszy rozwój kariery.


TOP 200