Brak kobiet i kłopoty z przywództwem w dziale IT

Czy problemy w umiejętności budowania przywództwa w dziale IT przez kierowników ds. informatyki można łączyć z niedoreprezentowaniem kobiet na najwyższych szczeblach tychże działów?

Zagadnienie budowania przywództwa, pozycji lidera i doskonalenia zdolności menedżerskich jest dziś ważnym elementem dyskusji o zarządzaniu działem informatycznym. 81% badanych w sondażu magazynu CIO Insight kierowników ds. informatyki uważa, że przywództwa można się nauczyć. 68% - że w ich organizacjach jakość przywództwa - ogólnie - jest wysoka (badanie przemilcza kwestie jakości przywództwa w samym dziale IT). Trzy czwarte z ankietowanych zasiada w komitetach wykonawczych. W zdecydowanej większości, CIO zgadzają się, że najtrudniejszym obszarem do wykazania się cechami przywódczymi na stanowisku kierowniczym w dziale IT jest połączenie informatyki i biznesu. Blisko połowa CIO uczestniczyła w programach rozwoju umiejętności przywódczych, organizowanych w firmie.

W badaniu uczestniczyło 750 menedżerów IT; za najważniejsze w procesie doskonalenia zdolności kierowniczych uznali zagadnienia: "budowania relacji", "zdolności komunikacji" oraz "inspiracja". Wydaje się więc, że na rozwój zdolności menedżerskich CIO kładzie się dziś szczególnie duży nacisk - a niedawne badanie Meta Group daje wyjaśnienie czemu tak jest: mniej niż 15% działów IT jest przygotowanych pod względem kompetencji przywódczych do dokonania zmiany w kierunku modelu bardziej elastycznego, innowacyjnego.

Zobacz również:

Ciekawym przyczynkiem do badania opinii i kondycji środowiska menedżerów IT w kwestiach budowania przywództwa z pewnością jest zaobserwowana w tej populacji nierównowaga pod względem płci. Na stanowiskach kierowniczych działów IT zdecydowanie przeważają mężczyźni - 86,1%. Wśród menedżerów IT powyżej 40 roku życia odsetek kobiet jest już wyższy (16,4%); jednak wśród kierowników IT poniżej 40 roku życia jest tylko 7,8% kobiet.

Wygląda na to, że w ostatnim czasie karierę na stanowisku CIO zrobiło mniej kobiet niż kiedyś. Kobiety raczej nie szukają obecnie kariery w sektorze technologicznym, co potwierdzają to dane z Information Technology Association of America. W 2002 roku kobiety uzyskały zaledwie 22% wydanych w USA dyplomów z zakresu informatyki, inżynierii systemowej, itp.; ten odsetek nie zmienia się w zasadzie od 1998 roku. Pomiędzy 1996 a 2002 rokiem, według ITAA, odsetek kobiet zatrudnionych w IT spadł z 41% do 34,9%. Wśród pracowników IT kobiety są zatem zdecydowanie niedoreprezentowane. W efekcie - mniej ich też przebija się na wyższe stanowiska menedżerskie w działach informatycznych.

Nikt dotychczas nie dokonał próby korelacji zagadnienia kłopotów w zakresie podejmowania decyzji i budowania przywództwa w dziale IT z problemem niedoreprezentowania kobiet w tej grupie zawodowej. W świetle przedstawionych danych, wydaje się, że ad hoc można by sformułować hipotezy robocze dotyczące przyczyn kryzysu przywództwa na najwyższym piętrze działu IT. Brak kobiet = brak kompetencji przywódczych?


TOP 200