Brak dostępu barierą e-commerce

Z opublikowanych przez Komisję Europejską wyników ubiegłorocznych badań wynika, że jedynie 16% obywateli UE kiedykolwiek dokonało zakupów przez internet. Co więcej jedynie 12% badanych deklarowało zamiar kupna produktu w sieci w ciągu najbliższych 3 miesiecy. Jak się okazało głównych czynnikiem hamującym rozwój rynku B2C nie są obawy dotyczące bezpieczeństwa transakcji, lecz po prostu brak dostępu do internetu.

Brak dostępu barierą e-commerce
Z grupy 83% ankietowanych, którzy nigdy nie kupili nic w sieci, 57% wskazuje na bardzo prozaiczną przyczynę - brak dostępu do internetu. Natomiast 28% ankietowanych z tej grupy w ogóle nie jest zainteresowanych zakupami w sieci. Dopiero na trzecim miejscu (25% odpowiedzi) znalazł się brak zaufania do elektronicznego medium. To dane uśrednione – wskaźnik barku dostępu wahał się od 33% (Szwecja), aż do 71% (wschodnie rejony Niemiec).

Jak się okazuje najchętniej zakupy w internecie robią Szwedzi (37% ankietowanych), Duńczycy (36%), Holendrzy (31%) oraz Brytyjczycy (25%). Najrzadziej czynią to mieszkańcy krajów południowych – Grecy (3%), Portugalczycy (4%) czy Włosi (7%).

W przypadku pytania o zagrożenie związane z zakupami w sieci respondenci najczęściej wskazywali na bezpieczeństwo transakcji (48% odpowiedzi) problemy z ewentualnym zwrotem towaru (38%) oraz terminowymi dostawami lub uszkodzeniami przesyłek (36%). Analizy wykazały także, że dla znacznej części potencjalnych klientów sklepów internetowych problemem jest niepełny lub niewiarygodny opis produktu w sieci (27%), a 16% obawia się pewnego rodzaju „anonimowości” firm prowadzących sklepy internetowe.

Badania przeprowadził European Opinion Research Group na jesieni 2003 r. Wzięło w nich udział ponad 16 tys. respondentów z 15 krajów Unii europejskiej.

Raport dostępny jest pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/btoc_ecomm.pdf

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200