BrainShare: ZENworks 2 w drodze

Już w maju br. będzie dostępna kolejna wersja pakietu ZENworks, oznaczona numerem 2. Pierwszej publicznej prezentacji wersji beta tego produktu Novell dokonał podczas corocznej konferencji technicznej BrainShare '99, która rozpoczęła się dzisiaj w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych.

SALT LAKE CITY

Już w maju br. będzie dostępna kolejna wersja pakietu ZENworks, oznaczona numerem 2. Pierwszej publicznej prezentacji wersji beta tego produktu Novell dokonał podczas corocznej konferencji technicznej BrainShare '99, która rozpoczęła się dzisiaj w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych.

Głównym zadaniem ZENworks 2 jest korygowanie braków poprzedniej wersji tego pakietu, wprowadzonej na rynek prawie rok temu. Usprawnienia wprowadzono w kilku dziedzinach: inwentaryzacji i centralnego przechowywania danych o komputerach pracujących w sieci, dystrybucji aplikacji do stacji roboczych, zdalnego zarządzania, a także integracji z rozwiązaniami niezależnych producentów (np. pakietem MetaFrame firmy Citrix).

Nowością ZENworks 2 jest wykorzystanie bazy danych Sybase Adaptive Server do przechowywania i zarządzania informacjami zebranymi podczas inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w sieci. Pakiet dostarczany jest wraz z bibliotekami, pozwalającymi mu zidentyfikować ok. 6000 różnych aplikacji. Gdy w sieci zostanie znaleziona nie rozpoznana aplikacja, administrator może ją samodzielnie opisać (architektura programu umożliwia przechowanie informacji o 10 000 różnych aplikacji).

Zdalna instalacja aplikacji

ZENworks 2 wyposażono także w znacznie usprawniony mechanizm zdalnej, zautomatyzowanej instalacji aplikacji na komputerach użytkowników. Posługując się nową wersją pakietu, administrator będzie mógł przygotować zestaw kryteriów, według których ma być instalowana aplikacja, np. będzie ona wykonana tylko wtedy, gdy na komputerze użytkownika znajdzie się konkretna wersja innego produktu. Proces instalacji pozwala także na dokładną weryfikację wersji systemu, rozpoznając nie tylko różnicę między Windows 95, 98 i NT 4.0, ale także odróżniając wersje: OSR, z zainstalowanym aktywnym pulpitem oraz z zestawami poprawek (Service Pack). Podczas instalacji są także sprawdzane ewentualne konflikty plików. Przed instalacją administrator będzie mógł zdecydować, w jakich przypadkach na istniejącą na docelowym dysku bibliotekę DLL będzie można nadpisać nową wersję (instalowaną wraz z aplikacją), kiedy powinna ona pozostać nie zmieniona.

Od ZENworks 2 można także zażądać dokładnego raportu z przeprowadzanych instalacji wraz z opisem, jakie pliki zapisano na dysku, które z nich wymieniono i jakie wpisy dodano do systemowej bazy Registry.

Zdalna kontrola

ZENworks 2, podobnie jak poprzednia wersja tego pakietu, pozwala administratorowi na przejęcie zdalnej kontroli nad stacją użytkownika. Wydajność trybu zdalnej pracy została znacznie poszerzona, dzięki czemu obraz ekranu użytkownika jest przesyłany szybciej.

Administrator może też skorzystać z rozbudowanej zdalnej diagnozy stacji roboczej. Otrzymuje on wtedy wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające poznanie środowiska pracy użytkownika i przyczyn powstawania ewentualnych problemów: informację o parametrach sprzętowych stacji, aktualnie zalogowanym użytkowniku i jego prawach, prawach do zdalnej kontroli, konfiguracji interfejsu sieciowego i parametrów startowych, zajętości dysków, stanie portów itp.

Nowością jest możliwość audytu wszystkich przeprowadzanych zdalnie operacji, co chroni przed ewentualnymi nadużyciami ze strony osób odpowiedzialnych za wsparcie techniczne użytkowników.

Cena pakietu ZENworks 2 nie została jeszcze określona. Pełna wersja tego produktu ma być dostępna w maju br. w dwóch wersjach: jako niezależna aplikacja i rozwiązanie dołączane do pakietu ManageWise 2.6.


TOP 200