BrainShare: Szósta paczka NetWare

Podczas BrainShare Novell zaprezentował nową wersję systemu NetWare o kryptonimie "6 Pack". Jest to specjalna wersja systemu zoptymalizowana do pracy na serwerach wieloprocesorowych.

SALT LAKE CITY

Podczas BrainShare Novell zaprezentował nową wersję systemu NetWare o kryptonimie "6 Pack". Jest to specjalna wersja systemu zoptymalizowana do pracy na serwerach wieloprocesorowych.

6 Pack oparty jest na aktualnie dostępnym systemie NetWare 5, ale każdy jego kluczowy komponent jest optymalizowany do pracy w środowisku wieloprocesorowym. Dzięki temu 6 Pack będzie mógł efektywnie wykorzystywać moc oferowaną przez maszyny 4-, 6- i 8-procesorowe. Jak zapewniają pracownicy Novella, teoretycznie system będzie mógł pracować nawet w 32-procesorowych serwerach Intela. Jednak takie rozwiązania nie będą jeszcze przez długi czas dostępne. Podczas BrainShare firma prezentowała wersję testową oprogramowania 6 Pack, pracującą na 8-procesorowym serwerze Compaqa.

Najlepsze skalowanie systemu 6 Pack będzie można osiągnąć między dwoma a czterema procesorami. Przy wyższej liczbie procesorów w przypadku takich komponentów systemu, jak np. NSS (NetWare Storage Services), istotne stają się ograniczenia magistrali wejścia/wyjścia. W takim wypadku niewiele pomaga dodawanie kolejnych procesorów.

Nowe aplikacje

System 6 Pack do efektywnej pracy będzie wymagał nowych, zoptymalizowanych pod jego kątem aplikacji zdolnych pracować w środowisku wieloprocesorowym. Novell zapewnia, że pierwszym takim produktem będzie NDS w wersji ósmej. Rozwiązania przeznaczone dla 6 Pack zapowiada też firma Oracle, której najnowsza baza danych ma być przystosowana do pracy na wieloprocesorowej wersji NetWare.

Dostępność

Pierwsza wersja rozwiązania 6 Pack, przeznaczona dla dostawców serwerów wieloprocesorowych, będzie dostępna w lipcu br. Pełnej wersji produktu należy spodziewać się w grudniu br. Novell zapewnia, że 6 Pack będzie licencjonowany podobnie jak system NetWare - jako licencja dla jednego serwera. Cena nie będzie zależała od liczby procesorów obsługiwanych przez ten system.