BrainMaker - sieć neuronowa

Wrocławska firma komputerowa, Arcus Electronics, oferuje od niedawna symulator sieci neuronowej o nazwie BrainMaker wyprodukowany przez amerykańską firmę California Scientific Software.

Wrocławska firma komputerowa, Arcus Electronics, oferuje od niedawna symulator sieci neuronowej o nazwie BrainMaker wyprodukowany przez amerykańską firmę California Scientific Software.

BrainMaker służy do przewidywania przyszłych zdarzeń na podstawie informacji o przeszłości. Do tego celu używa symulowanych neuronów połączonych w sieć i metody uczenia się. Pierwszy etap pracy z siecią neuronową podlega zdefiniowaniu co sieć ma robić i stworzeniu reprezentatywnego zbioru przykładów. Drugi - to trening sieci polegający na podziale przykładów na dane wejściowe i wyjściowe oraz stosownej do tego regulacji połączeń sieci. Trzeci - to testowanie sieci. Dostarcza się nieznanych sieci przykładów i porównuje odpowiadające rzeczywistości dane wyjściowe z podanymi przez sieć. Jeśli wyniki są zgodne, to sieć jest gotowa do pracy. Jeśli nie, to proces edukacji sieci należy kontynuować na nowych przykładach.

Sieci neuronowe sprawdzają się przy rozpoznawaniu obrazów, uogólnianiu oraz przewidywaniu trendów. Można je wykorzystywać przy prognozowaniu kursu walut, przewidywaniu zachowania wskaźników na giełdzie, szacowaniu cen nieruchomości, a w medycynie np. do diagnozowania.

W Stanach Zjednoczonych do ub.r. sprzedano 16 tys. kopii programu. W Polsce program jest oferowany z aplikacją do przewidywania zachowania wskaźników giełdowych. Wersja 3.0 dla DOS lub dla Windows, pozwalająca na zdefiniowanie 512 zmiennych wejściowych kosztuje 320 USD, wersja 3.0 Professional (8192 zmiennych) - 950 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200