Bossie: najlepsze aplikacje deweloperskie open source

Aby wyróżnić najlepsze produkty rozwijane w modelu open source, Infoworld przyznaje coroczne nagrody Best of Open Source Software Awards (tzw. Bossie). Prezentujemy następną kategorię - narzędzia deweloperskie.

Google Go

Twórcy języka Go postanowili spróbować przywrócić prostotę . Zamiast budowania wielu skomplikowanych konstrukcji, które pojawiły się w wielu językach, postanawia uprościć prace nad kodem i usprawnić rozumienie kodu przez dewelopera. Go obsługuje zbieranie nieużytków (garbage collection), bezpieczeństwo typów i ochronę pamięci, wbudowaną obsługę równoległego oraz znaków Unicode. Do kodu binarnego dla wielu platform kompiluje się szybko i sprawnie. Go w dalszym ciągu się rozwija, prezentując nowy, ciekawy kierunek rozwoju języków programowania. Niestety nadal ma ograniczenia, m.in. słabe wsparcie dla środowiska Windows.

Czytaj też:

Sieć na rozwiązaniach open source

Osobną kategorię w konkursie Best of Open Source Software Awards (tzw. Bossie) stanowią narzędzia sieciowe. Przedstawiamy nagrodzone rozwiązania.

Najlepsze programy open source

Spośród wielu projektów open source trudno wybrać te szczególnie ciekawe, przydatne dla biznesu lub wyróżniające się w inny sposób. Infoworld nagradza jednak co roku takie aplikacje w konkursie Bossie Awards (Best of Open Source Software Awards).

JRuby

Chociaż Ruby stał się standardowym językiem skryptowym, nadal nie uzyskał silnej pozycji w korporacjach. Jedną z przyczyn jest wykorzystywanie własnej VM, co wymaga instalacji osobnego runtime'u - a tego korporacyjne IT woli unikać. JRuby wykorzystuje platformę Java (JVM), dostarczając w pełni funkcjonalne środowisko Ruby. Dzięki temu język ten może być wykorzystywany w korporacyjnych środowiskach, a także może skorzystać z olbrzymiej ilości bibliotek języka Java.

Zobacz również:

Framework Zend

Twórcy runtime języka PHP opracowali Zend, który łączy przyjazną biznesowi licencję z zestawem obiektowo zorientowanych bibliotek komponentów o wysokiej jakości, przeznaczonych do sprawnego budowania aplikacji webowych. Składniki te obejmują uwierzytelnienie, zarządzanie sesjami, serwisy webowe i API do popularnych stron Web 2.0, a także komponenty do MVC i narzędzia RAD.

JQuery

JQuery jest szybką i zwięzłą biblioteką języka JavaScript, przeznaczoną do szybkiego budowania stron WWW, która upraszcza przechodzenie między dokumentami HTML, obsługę zdarzeń, animacje oraz interakcje AJAX. JQuery działa z większością nowoczesnych przeglądarek, nie obciąża nadmiernie strony i jest zgodna z CSS3. Dodatkowo rozszerzono ją o wiele wtyczek, efektów, widżetów i tematów. Oprócz wbudowanych tematów, można zbudować własne za pomocą narzędzia ThemeRoller.

JQTouch

JQTouch jest wtyczką dla JQuery przeznaczoną do tworzenia stron webowych dla urządzeń przenośnych, takich jak iPhone czy telefony z systemem Android. Obecnie najlepiej wspieranymi urządzeniami są produkty firmy Apple, niektóre animacje w telefonach z systemem Android nie zawsze wyświetlają się poprawnie. Jest to bardzo obiecująca biblioteka, która umożliwia zbudowanie strony WW, która w przeglądarce telefonu będzie zachowywać się zgodnie z natywnym interfejsem urządzenia.


TOP 200