Borland znów na kursie

Największy niezależny producent narzędzi programistycznych przedstawia wizję rozwoju i proponuje kompletny zestaw narzędzi korporacyjnych.

Największy niezależny producent narzędzi programistycznych przedstawia wizję rozwoju i proponuje kompletny zestaw narzędzi korporacyjnych.

Gdy w 2002 r. Borland postanowił skoncentrować wysiłki na tworzeniu kompleksowych pakietów narzędziowych do obsługi zespołów programistycznych w dużych korporacjach, wydawało się, że to jest kolejny ruch wahadła między indywidualnym programistą a dużymi korporacjami. Stawką było zapewnienie firmie niezależnego bytu i stałego rozwoju albo bankructwo i/lub wykupienie przez konkurencję.

Pierwszy skok na rynek korporacyjny (słynna zmiana nazwy na Inprise) o mało nie skończył się klęską.

Mimo to Borland postanowił nadal realizować swój pierwotny cel. Nie zaniedbując rynku narzędzi dla indywidualnego programisty, firma opracowała samodzielnie, a częściowo także zakupiła, kilka produktów nakierowanych na korporacyjne zespoły programistyczne. W efekcie powstał pakiet narzędzi do obsługi kolejnych etapów tworzenia, modyfikowania, osadzania i zarządzania aplikacjami, a więc do zarządzania całym cyklem życia aplikacji.

Na optymalnej ścieżce

Podczas amerykańskiej konferencji Borlanda szef firmy Dale Fuller przedstawił interesującą wizję automatyzacji procesów tworzenia oprogramowania (SDO - Software Delivery Optimization). Borland zakłada, być może jednak zbyt ambitnie, że tworzenie oprogramowania uda się przekształcić z niezdyscyplinowanej, chaotycznej sztuki w powtarzalny, łatwy w zarządzaniu proces biznesowy, który będzie można w pełni kontrolować.

Wizja jest niewątpliwie słuszna. Koncepcja SDO integruje zespół opracowujący oprogramowanie z ogólną, biznesową strukturą przedsiębiorstwa, zapewniając osobom odpowiedzialnym za biznes wpływ na kształt aplikacji na równych prawach z zespołem informatycznym i ułatwiając współpracę z końcowymi użytkownikami aplikacji. SDO zasadza się na konkretnych rozwiązaniach wspomagających zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Wizja SDO uwzględnia również wymagania przedsiębiorstw w zakresie elastyczności procesów biznesowych i możliwości zarządzania nimi, co powinno zaowocować dostarczaniem produktów o wysokiej jakości biznesowej. Pytanie, czy Borland nie obiecuje, w pewnym sensie, gruszek na wierzbie - powtarzalność procesu, bądź co bądź, "ręcznego", jest możliwa tylko do pewnego stopnia. Z drugiej strony, Borland już dziś oferuje narzędzia dla każdego etapu dostarczania oprogramowania i całego czasu życia aplikacji.

Narzędzia na palecie

Definiowanie wymagań. Każda nowa aplikacja bierze swój początek od formalnego zdefiniowania tego, co ma robić i jakie mają być tego efekty. Pakiet narzędziowy Borland CaliberRM udostępnia członkom zespołu - szefowi projektu, analitykom, użytkownikom i innym - możliwości zdefiniowania celów biznesowych aplikacji i środki komunikowania się do doprecyzowania wizji. CaliberRM 2005 umożliwia analizę i korzystanie z wymagań zgromadzonych w rozproszonych repozytoriach danych, często tworzonych przez indywidualne narzędzia programistyczne i pakiety do modelowania aplikacji.

Funkcjonalność CaliberRM uzupełnia zakupiony ostatnio przez Borlanda pakiet Estimate Professional. Oprogramowanie to służy do usprawnienia planowania, szacowania poziomu ryzyka, oceny czasu i kosztów projektu informatycznego. Według zapewnień Borlanda Estimate Professional zostanie zintegrowany z kolejną wersją CaliberRM.

Projektowanie. Pakiet Together służy do modelowania aplikacji w języku UML. Pozwala tworzyć diagramy aplikacji pokazujące ją z różnych punktów widzenia. Wykorzystanie idei Model Oriented Architecture (MOA) upraszcza realizację modeli specyficznych, które można tworzyć na podstawie standardowych modeli i rozwiązań architektonicznych. Dostępna jest też funkcja audytu, pozwalająca sprawdzić zgodność projektu z ustalonymi standardami biznesowymi. Together generuje ponadto wstępną wersję kodu Java dla środowiska J2EE lub C# dla .Net.

Kodowanie. Borland oferuje serię produktów do tworzenia aplikacji komponentowych. JBuilder jest jednym z najpopularniejszych produktów do programowania w Javie. Połączenie aplikacji Java ze środowiskiem .Net zapewnia C# Builder. W środowisku Windows programista może korzystać z C++ Buildera i Delphi.

Testowanie. Regularne testowanie różnych aspektów działania aplikacji pozwala na wczesne usunięcie błędów i optymalizację wydajności. Firma oferuje do tych prac pakiet OptimizeIt Suite i OptimizeIt ServerTrace.

Osadzanie. Zestaw narzędziowy Borlanda pozwala na osadzanie aplikacji Java w środowisku wielu spośród certyfikowanych serwerów aplikacyjnych Java, w tym BEA Web-Logic, IBM WebSphere, JBoss oraz serwerze Borlanda. Narzędzia Borlanda pozwalają tworzyć kod dla wszystkich wiodących serwerów baz danych. Firma ma w ofercie także dwa serwery baz danych: typową bazę relacyjną InterBase oraz zoptymalizowaną na potrzeby aplikacji Java i niewymagający administracji serwer JDataStore. Z kolei pakiet Janeva pozwala na dostęp do serwerowych komponentów Java i CORBA z klienckich i serwerowych aplikacji .Net.

W celu skutecznego zarządzania przebiegiem pracy nad aplikacją konieczne są rozbudowane narzędzia do określania odpowiedzialności za poszczególne jej części, kontroli przebiegu procesów pracy, rozliczania pracy nad modułami, określania ryzyka przekroczenia czasu/budżetu i in. Do tego celu służy pakiet Borland StarTeam. Umożliwia on również zarządzanie konfiguracją i zmianami w aplikacjach na poziomie korporacji. Nowa wersja pakietu umożliwia przeszukiwanie, analizę i korzystanie z danych w rozproszonych repozytoriach informacji o aplikacjach.


TOP 200