Borland stawia na usługi sieciowe

Z Davidem Intersimone'em, wiceprezesem Borlanda do kontaktów z twórcami aplikacji, rozmawia Marian Łakomy.

Z Davidem Intersimone'em, wiceprezesem Borlanda do kontaktów z twórcami aplikacji, rozmawia Marian Łakomy.

Konkurencja na rynku serwerów aplikacyjnych jest już dużą. Jak ocenia Pan przyszłość serwera AppServer?

To prawda, że na rynku jest już wiele serwerów aplikacyjnych. Przykładowo, specyficznym rodzajem serwera aplikacyjnego jest komputer IBM AS/400. Uważam jednak, że obecnie wykształcił się pewien standard serwera aplikacyjnego zgodnego z Java 2 Enterprise Edition. Zapewnia on aplikacjom komponentowym EJB infrastrukturę: kontener aplikacji i zestaw usług zgodnych ze specyfikacją J2EE. Zyskują znaczenie usługi dodatkowe. My uważamy dostarczanie usług sieciowych Web za kluczowy kierunek rozwoju następnej generacji serwerów aplikacyjnych.

Usługi sieciowe pojawiają się na znacznie wyższym poziomie interfejsu narzędzi programistycznych. Już obecnie w Delphi 6 umożliwiamy łączenie komponentów EJB w usługę sieciową i korzystanie z innych usług, które za pośrednictwem XML i SOAP współpracują z komponentami EJB, a za pomocą HTTP - z aplikacjami klienckimi.

Jak Pan ocenia przenośność aplikacji Javy?

Nasze narzędzia pozwalają tworzyć w Javie standardowe komponenty EJB i osadzać je na serwerze aplikacyjnym AppServer. Ze względu na to, że konfiguracja osadzania jest opisywana za pomocą dokumentu XML, to można je również osadzać np. na serwerze WebLogic - wystarczy zmienić ten dokument.

Ważniejsza jest jednak możliwość współpracy różnych istniejących aplikacji, opracowanych za pomocą różnych technologii obiektowych. Konsorcjum W3C pracuje nad specyfikacją współpracy na wielu platformach komponentów, napisanych w różnych językach. Jedną z metod współpracy jest korzystanie z usług sieciowych Web.

Delphi 6 zapewnia możliwość korzystania z różnych dostępnych na rynku komponentów, komunikowania się komponentów EJB z komponentami Microsoft .NET czy usługami sieciowymi Oracle. To są ważne rozszerzenia, pozwalające na wykorzystanie poczynionych inwestycji.

Aplikacje komponentowe czy usługi sieciowe?

Istnieje wiele znakomitych obiektowych modeli tworzenia aplikacji. Największy sukces odniósł model Microsoftu. Nie ma jednak powodu, aby programista ograniczał się do jednego modelu: czy będzie to EJB, COM czy CORBA. Czasem łatwiej jest zrealizować określone usługi przez wykorzystanie istniejącej aplikacji na mainframe, niż tworzyć nową aplikację. Usługi sieciowe Web to następny etap rozwoju modelu komponentowego, korzystający z Internetu jako medium komunikacyjnego. Pojawienie się usług sieciowych potwierdza sukces komponentowego modelu aplikacji.


TOP 200