Borland prezentuje beta Kylix

Kylix przypomina Delphi dla Windows i nadaje się do tworzenia aplikacji biznesowych dla Linuksa.

Kylix przypomina Delphi dla Windows i nadaje się do tworzenia aplikacji biznesowych dla Linuksa.

Istnieje wiele środowisk IDE działających na Linuksie, które ułatwiają wpisywanie kodu, kompilację czy poprawianie błędów. Kylix jest środowiskiem RAD w pełnym tego słowa znaczeniu. Programista dysponuje wieloma kreatorami, a tworzenie interfejsu polega na przeciągnięciu elementów na formatkę. Właściwości elementów wizualnych ustawiane są za pomocą charakterystycznego "borlandowskiego" Object Inspector.

Podobnie jak w Delphi, po związaniu kontrolki ze źródłem danych, programista widzi listę rekordów i kolumn. Dostępny jest mechanizm podpowiadający nazwy procedur i parametrów. Po wpisaniu nazwy obiektu z kropką, wyświetlane są przypisane mu metody i właściwości. Wzorce obiektów i modułów dostępu do danych przechowywane są w specjalnym repozytorium. Można nim łatwo zarządzać i współdzielić komponenty w grupie programistów. Moduły dostępu, które notabene nie są obiektami wizualnymi, prezentują zależności między komponentami (można także definiować relacje typu lookup czy master-detail).

Zestaw narzędzi

W Kylixie jest wykorzystywany nowy typ komponentów - CLX, różniący się od VCL. CLX mają być komponentami wieloplatformowymi. Obecnie dostępne są tylko dla Linuksa i procesorów x86, ale mają być zaimplementowane w Delphi 6.0 dla Windows. Dostępne są też komponenty wizualne (listy, pola edycji itp.). Można korzystać ze "standardowych" okien dialogowych czy kontrolek typu ImageList, które do złudzenia przypominają elementy Windows.

Warstwa dostępu do danych została gruntownie przebudowana. Przypomina organizację aplikacji trójwarstwowej z serwerem aplikacyjnym. Dostępne są niemal identycznie jak w Delphi 5.0 kontrolki DBExpress czy zbiór kontrolek, które można związać ze źródłem danych. Kylix obsługuje MySQL, InterBase, Oracle i DB2 (dwa ostatnie tylko wersję Server).

Interesujący jest motor bazodanowy Kylixa oparty na XML. Jest to baza przechowywana w pamięci, idealna do zapamiętywania np. tymczasowych wyników. Wymaga tylko o 300 KB więcej pamięci, a programista ma do dyspozycji motor, który "rozumie" pełną składnię SQL-92. Przejście pomiędzy MyBase a komponentami DBExpress wymaga minimalnych zmian w programie.

Do wersji Server dołączone są kreatory i komponenty ułatwiające tworzenie aplikacji współpracujących z Apache. Dostępne są też moduł "opakowujący" większość kodu niezbędnego do utworzenia aplikacji Apache, kontrolki ułatwiające dynamiczne generowanie stron HTML oraz kontrolki Indy, realizujące większość typowych operacji w Internecie - komunikację z DNS, wysyłanie komunikatów ICMP itp.

Interesująca jest funkcja zarządzania projektem - plik wykonywalny jest półautomatycznie rozbijany na jeden lub więcej dynamicznie wgrywanych pakietów. Patrząc od strony programisty, całe elementy aplikacji można wykorzystać w innym projekcie. Od strony aplikacji, pakiety są wczytywane dynamicznie w czasie działania programu, podobnie jak DLL w Win32.

Kylix ma bardzo wygodny debugger. Brakowało takiego dla Linuksa. Programista śledzi równocześnie kod wielu procesów, "wchodzi" do kodu bibliotek dzielonych (jeżeli jest dostępna informacja dla debuggera, to śledzenie można wykonywać na poziomie kodu źródłowego, a jeżeli nie - assemblera). Konfigurację debuggera można dostosować do procesu. Wygodne jest grupowanie pułapek i np. blokowanie lub usuwanie całej ich grupy. Gdy kursorem myszy wskażemy pułapkę, w oknie podpowiedzi zostanie wyświetlona jej definicja.

Przenośność

Kylix i Delphi 5.0 mają wiele wspólnych elementów, jednak kompatybilność nie jest w pełni zachowana. Zgodność zachowano na poziomie języka Object Pascal. Algorytmy Delphi mogą łatwo być skompilowane w Kylixie. Trudności sprawi przenoszenie interfejsu, a zwłaszcza procedur obsługi baz danych.

Wizualne komponenty CLX są w dużym stopniu zgodne z obiektami Delphi. Jeżeli aplikacja korzystała z BDE, to wymaga wprowadzenia wielu zmian - w Kylixie nie ma tego mechanizmu, prawdopodobnie nie będzie go także w Delphi 6.0. Prostsze jest przeniesienie aplikacji korzystającej z komponentów Express.

Programujący w Delphi nie będą mieli trudności z Kylixem. Przejście z Delphi 5.0 do Kylixa można porównać do migracji z Delphi 4.0 do 5.0. Kylix będzie oferowany w 3 wersjach: dar- mowej (dla aplikacji open source), Desktop (ze zubożoną obsługą baz) i Server. Do wygodnej pracy potrzebny jest komputer klasy PII 400 MHz ze 128 MB RAM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200