Borland dla Windows 3.1

Firma Borland oferuje pełny zestaw narzędzi dla programistów pragnących konstruować swe aplikacje dla Windows 3.1.

Firma Borland oferuje pełny zestaw narzędzi dla programistów pragnących konstruować swe aplikacje dla Windows 3.1.

Są to: Borlad C++ (500 USD), Borland C++ & Applications Frameworks (750 USD), Turbo C++ for Windows (150 USD) i Turbo Pascal for Windows (150 USD). Zawierają one mechanizmy OLE, kontrolę multimediów i fonty typu TrueType.


TOP 200