Borland Delphi dla AS/400

Powstało pierwsze niezależne narzędzie klient/serwer do opracowania aplikacji na IBM AS/400.

Powstało pierwsze niezależne narzędzie klient/serwer do opracowania aplikacji na IBM AS/400.

Borland International, przy współpracy z firmą IBM, opracował pakiet do przygotowania aplikacji, korzystających z bazy danych DB2/400 na serwerach aplikacji IBM AS/400. Zapowiedziane na początku stycznia br. oprogramowanie narzędziowe Delphi/400 w wersji Client/Server wykorzystuje znany pakiet programistyczny Delphi 2.0 i przejmuje prawie wszystkie jego właściwości.

W celu połączenia z serwerem bazy danych na AS/400 stosowany jest moduł ClientObjects/400 - pośrednia warstwa oprogramowania (middleware), zapewniająca dostęp do serwera ze stacji roboczych Windows 3.x i Windows 95 w rodzimym trybie serwera (przez protokół APPC). ClientObjects składa się z biblioteki DLL dla Windows oraz programu na AS/400 i umożliwia dostęp do wszystkich usług systemu OS/400, w tym komunikację z programami w Cobolu i RPG.

Wchodzący w skład pakietu Moduł ScreenDesigner/400 zawiera specjalizowane klasy obiektów do szybkiego opracowania aplikacji na serwery AS/400. Oddzielne klasy zapewniają dostęp do plików systemu, obsługę transakcji (łącznie z potwierdzaniem Commit i usuwaniem Rollback), zarządzania dynamicznymi subplikami, jak też obsługę klawisza F4 zgodnie ze standardem SAA.

Borland poinformował, nie podając ceny, że pakiet Delphi/400 Client/Server znajdzie się na rynku za 45 dni.


TOP 200