Borland CaliberRM 2005 i StarTeam 2005

Firma Borland Software Corporation poinformowała o rozwiązaniach Borland CaliberRM 2005 i Borland StarTeam 2005 służących do zarządzania wymaganiami, zasobami, zadaniami, aktywami i przepływem pracy w procesie projektowania oprogramowania.

Nowe mechanizmy CaliberRM i StarTeam mają zapewnić infrastrukturę i obieg informacji, niezbędne do przekształcenia działań przy projektowaniu oprogramowania w pełni zarządzany proces biznesowy.

CaliberRM jest zintegrowanym rozwiązaniem, wspomagającym zarządzanie wymaganiami, służącym do definiowania wymagań w całym cyklu planowania i projektowania oprogramowania. Natomiast StarTeam jest przeznaczony do zarządzania zmianami i wymaganiami, umożliwia kontrolę i zarządzanie wszystkimi elementami procesu projektowego - od jego najwcześniejszej fazy, aż po dostarczenie oprogramowania do klienta.

Zobacz również:

CaliberRM 2005 zawiera nowe możliwości planowania projektu, takie jak: określenie kosztów, czasu dostarczenia, ryzyka inwestycyjnego oraz innych czynników, związanych z projektowaniem oprogramowania, jeszcze przed rozpoczęciem samego procesu. Pozwala również na kontrolę tych parametrów podczas trwania procesu.

Natomiast StarTeam 2005, oprócz możliwości przeszukiwania i analizy, zawiera nowe funkcje usprawniające zarządzanie postępem projektu, wspomagające procesy kontrolne i ocenę wpływu wprowadzanych zmian na pracę rozproszonych zespołów.

CaliberRM i StarTeam mogą się integrować z innymi środowiskami projektowymi, takimi jak: Borland JBuilder, Eclipse czy Microsoft Visual Studio. Oprogramowanie to ma być dostępne pod koniec b.r. (http://www.borland.com/products/ ).


TOP 200