BorderManager 3.7 z VPN

Novell wprowadza wersję 3.7 certyfikowanej zapory ogniowej BorderManager. Ma ona wbudowane usługi VPN, pozwalające pracownikom mobilnym lub oddziałom zamiejscowym na bezpieczne łączenie się z siecią firmy przez Internet.

Novell wprowadza wersję 3.7 systemu BorderManager - certyfikowanej zapory ogniowej, zabezpieczającej sieć podłączoną do Internetu. Ma ona ponadto wbudowane usługi VPN, pozwalające pracownikom mobilnym lub oddziałom zamiejscowym na bezpieczne łączenie się z siecią firmy przez Internet.

Nowością w BorderManager 3.7 są usługi filtrowania treści internetowych. Pozwala to na dyscyplinowanie pracowników, aby korzystając z firmowej sieci, nie pobierali z Internetu plików lub treści stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci (wirusy) czy narażających firmę na sankcje karne (nielegalne oprogramowanie, pornografia).

Zobacz również:

Poprzednia wersja BorderManager składała się z trzech produktów sprzedawanych razem w zestawie "Enterprise Edition" lub dostępnych niezależnie.

Nowy BorderManager (oferowany jako pojedynczy produkt) zawiera następujące usługi:

* zapory ogniowej (certyfikowane przez ICSA);

* proxy (forward i reverse) oraz cache;

* VPN klient-serwer oraz serwer-serwer;

* filtrowania treści i wirusów.

W odróżnieniu od poprzednich wersji BorderManager 3.7 jest licencjonowany na użytkownika. Sugerowana cena jego pełnej wersji wynosi 40 USD za jednego użytkownika, a cena katalogowa uaktualnienia - 21 USD za jednego użytkownika. Dodatkowe informacje: www.novell.com/products/bordermanager .


TOP 200