Boom na telefony IP

Prognozy rynku VoIP, udostępnione przez firmę Cahners, wskazują, że przez najbliższych kilka lat internetowe systemy głosowe będą cieszyć się nie słabnącym zainteresowaniem nie tylko w przedsiębiorstwach.

Prognozy rynku VoIP, udostępnione przez firmę Cahners, wskazują, że przez najbliższych kilka lat internetowe systemy głosowe będą cieszyć się nie słabnącym zainteresowaniem nie tylko w przedsiębiorstwach.

W ubiegłym roku obroty na amerykańskim rynku telefonii internetowej wyniosły 1 mld USD, a szacuje się, że osiągną one 5 mld USD w 2006 r., czyli będzie następował średni wzrost po ok. 40 proc. każdego roku - chociaż nierównomiernie. Tak szybki wzrost wynika ze stopniowego wycofywania przestarzałych central telefonicznych PABX z tradycyjnym komutowaniem obwodów i ich zastępowania systemami transmisyjnymi z przekazem i przełączaniem pakietowym.

Zobacz również:

Ośrodek prognoz rynkowych Cahners ocenia, że już w ubiegłym roku nastąpił trzykrotny wzrost sprzedaży (w porównaniu z 2000 r.) aparatów internetowych typu IP phone. Nowoczesne centrale internetowe IP PABX, instalowane w przedsiębiorstwach, miały w ubiegłym roku przyłączonych średnio ok. 68 telefonów internetowych IP (w USA), a podwojenia tej liczby należy się spodziewać w roku bieżącym.

Boom na telefony internetowe potwierdza największy ich producent i dostawca - Cisco Systems - który odnotował w ubiegłym roku w tym sektorze sprzedaży wzrost 140-proc. Konkurencją dla Cisco w dostawach IP phone stają się firmy telekomunikacyjne (Avaya, Nortel), zamierzające objąć 40 proc. tego rynku, wiążąc dostawy telefonów z własnymi systemami komunikacyjnymi PABX. Niewątpliwie podobnej sytuacji można oczekiwać w najbliższych miesiącach również w Europie.


TOP 200