Bogdanowicz: zamierzam przejąć Wirtualną Polskę za prawie 200 mln zł

Współtwórca portalu - Leszek Bogdanowicz - złożył za pośrednictwem należącej do niego firmy Wirtualna Polska Sp. z o. o. ofertę przejęcia znajdującej się w stanie upadłości spółki WP S.A. Wartość oferty wynosi prawie 200 mln zł. List intencyjny z taką propozycją trafił do rąk zarządcy w miniony piątek. To już trzecia propozycja przejęcia najstarszego w Polsce portalu.

Bogdanowicz: zamierzam przejąć Wirtualną Polskę za prawie 200 mln zł
Spółka Wirtualna Polska Sp. z o.o. zamierza przejąć całość przedsiębiorstwa upadłego w stanie prawno-organizacyjnym w jakim ono się teraz znajduje, a więc łącznie z pracownikami, stosunkami umownymi i handlowymi oraz środkami trwałymi i wartościami prawnymi, a także klientelą. Inwestor zamierza uregulować wymagane wierzytelności w wysokości 5 mln zł. Chce również spłacić akcjonariusza większościowego. Przypomnijmy, że wierzytelności w stosunku do TP Internet opiewają na kwotę 30 mln zł. W propozycji złożonej zarządcy znajduje się również postulat uregulowania wierzytelności Leszka Bogdanowicza – jak donosiliśmy wcześniej współtwórca portalu domaga się od Wirtualnej Polski S.A. odszkodowania za naruszenie praw autorskich do nazwy spółki w wysokości 158 mln zł (więcej na ten temat:http://www.internetstandard.pl/news/67165.html ) "Moja oferta jest korzystniejsza od wcześniej zgłoszonych" - skomentował dla Internet Standard Leszek Bogdanowicz - "Przede wszystkim kompleksowo zaspokaja wszystkie żądania wierzycieli i uwalnia spółkę od perturbacji związanych z nieuregulowaną kwestią praw autorskich."

Tym samym wartość oferty złożonej przez firmę Bogdanowicza wynosi prawie 200 mln zł (193 mln zł plus koszty postępowania). Środki pieniężne na przejęcie przedsiębiorstwa upadłego mają pochodzić od inwestorów zgromadzonych wokół firmy Internet Ventures Partners Sp. z o.o., której udziałowcem jest Leszek Bogdanowicz. Internet Ventures Partners jest w tej sprawie reprezentowana przez kancelarię prawną White & Case. Dodajmy, że sama kancelaria miałaby przeprowadzić audyt wewnętrzy portalu (wniosek o dopuszczenie firmy Wirtualna Polska Sp. z o.o. do przeprowadzenia audytu został już złożony). Z kolei doradcą finansowym spółki Leszka Bogdanowicza jest firma FinCo Group S.A.

Zobacz również:

  • Rosyjski oddział Google ogłasza upadłość

Spółka współzałożyciela portalu zajmuje się m.in. prowadzeniem od października 2003 roku niekomercyjnego serwisu pod nazwą "Wirtualna Polska" (http://www.w-p.pl/ ).

Propozycja Bogdanowicza jest już trzecią ofertą, jaką złożono w celu przejęcia najstarszego w Polsce portalu. Wcześniej taki wniosek złożyła firma Portal Wykup Menedżerski. W jej skład weszły: MCI Management oraz Sokrates Inwestycje Sp. z o. o., której prezesem został Marek Borzestowski. W przedsięwzięciu pośredniczyć ma bank inwestycyjny CA IB. PWM chce przejąć WP za kwotę 36 mln zł (przejęcie ma odbyć się z wszystkimi umowami i pracownikami). Więcej na ten temat: http://www.internetstandard.pl/news/67003.html Dodajmy, że również mniejszościowi akcjonariusze złożyli propozycję względem znajdującego się w stanie upadłości portalu (przejęcia miałaby dokonać spółka CNT, z którą związani są Maciej Grabski i Jacek Kawalec – mniejszościowi akcjonariusze WP).

Jak poinformowała nas Agnieszka Szwaj, rzecznik prasowy Wirtualnej Polski S.A., lista wierzytelności względem portalu powinna zostać zamknięta na początku lipca. "Wtedy działania w ramach postępowania upadłościowego nabiorą rozpędu" - powiedziała przedstawicielka WP. O dalszych losach spółki będziemy informować na bieżąco.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200