Bo klient nie chciał migrować

IBM podjął decyzję o kontynuowaniu rozwoju baz danych, przejętych od Informix Software.

IBM podjął decyzję o kontynuowaniu rozwoju baz danych, przejętych od Informix Software.

Po przejęciu Informixa przez IBM w kwietniu 2001 r., nowy właściciel postanowił, że utrzyma wsparcie produktów bazodanowych Infor- mixa tylko przez najbliższe 2, 3 lata. Jednocześnie miały one być rozwijane w kierunku zgodności z bazą DB2 poprzez stopniowe włączanie funkcjonalności produktów Informixa do kolejnych wersji bazy IBM DB2. Unifikacja obu platform bazodanowych miała nastąpić w 2003 r. Ostatecznie IBM zmienił plany.

Długa perspektywa

Niechęć klientów Informixa do zmia- ny platformy bazodanowej spowodowała, że IBM zdecydował o utrzymaniu w ofercie zarówno IBM DB2, jak i IBM IDS (Informix Dynamic Server). Równolegle będą rozwijane narzędzia analityczne dla obu platform: DB2 OLAP Server, DB2 Warehouse Manager i Intelligent Miner oraz odziedziczone po Informixie XPS (eXtended Parallel Server) i Red Brick Warehouse.

W przyszłości nie będą rozwijane natomiast produkty Cloudscape (zastąpi je IBM DB2 Everyplace). IBM nie przewiduje również dalszego udoskonalania narzędzi programistycznych Informix NewEra.

Firma nie wyklucza, że wsparcie i rozwój produktów dawnego Informixa może potrwać nawet przez najbliższych... 30 lat. IBM podtrzymuje jednak wcześniejsze deklaracje o powolnym transferze technologii pomiędzy DB2 a bazami Informix. Jest zatem oczywiste, że wprawdzie nie w 2003 r., jak uprzednio planowano, ale w perspektywie kilku, najdalej kilkunastu lat i tak powstanie jedna platforma bazodanowa IBM.

Ujednolicona sprzedaż

Na początku grudnia br. zakończono połączenie firm w Polsce. Wszyscy pracownicy Informixa (12 osób) przeszli do IBM. Utworzono dział Data Management Solutions, którego szefem został Igor Kobylański, kierujący wcześniej oddziałem Informixa.

Dział zajmuje się sprzedażą rozwiązań bazodanowych i analitycznych. Wchodzi w skład Grupy Oprogramowania IBM Polska, do której należą również działy zajmujące się oprogramowaniem Tivoli i Lotus Development oraz rozwiązaniami middleware, m.in. Websphere MQ (dawniej MQSeries) i WebSphere.

"Pracownicy Data Management Solutions będą sprzedawać bazy danych. Z ich punktu widzenia nie ma znaczenia, czy zaoferują nowym klientom DB2 czy IDS" - zapewnia Jerzy Pasula, odpowiedzialny za sprzedaż oprogramowania IBM w Polsce. Najpóźniej w III kwartale 2002 r. zostanie ujednolicony sposób sprzedaży rozwiązań obu firm. "W IBM istnieje program licencjonowania oprogramowania Passport Advantage. Przy każdym zakupie klient otrzymuje punkty. Im więcej ich zbierze, tym większe upusty dostaje przy kolejnych zaku-pach. W przyszłości program obejmie wszystkich klientów Informixa" - mówi Jerzy Pasula.

Tymczasem klienci Informixa otrzymali możliwość skorzystania z programów licencyjnych: IBM Golden Licence Program i IBM Golden Maintenance Program, które mają chronić inwestycje poczynione na zakup baz Informixa. Programy te pozwalają na instalację baz danych DB2 lub Informix w ramach tej samej licencji oraz subskrypcji, umożliwiającej dokonanie aktualizacji produktu do nowej wersji.

Według wstępnych planów, klienci uzyskają także możliwość łatwiejszej migracji do DB2. "Za opłatę o kilka procent wyższą od tej zapewniającej standardowe wsparcie techniczne klient będzie mógł w dowolnym momencie zdecydować o migracji z IDS do DB2. Będzie mógł to także zrobić w dowol- nym dla siebie tempie, kupując np. co roku 10-20 licencji bazy danych IBM, aż do momentu całkowitej migracji" - twierdzi Igor Kobylański. Obecnie dostępne są już narzędzia komunikacji pomiędzy DB2 a IDS - IBM DB2 Relational Connect.

Ulga dla partnerów

W tym tygodniu zostanie zorganizowane spotkanie dla partnerów obu firm. IBM chce przekonać partnerów Informix Software, że nadal będą mogli rozwijać swoje aplikacje, korzystając z narzędzi Informix 4GL. Liczbę aplikacji stworzonych dla bazy danych Informixa szacuje się w Polsce na ok. 300. "Chcielibyśmy także namówić partnerów do pisania aplikacji na IBM DB2" - mówi Igor Kobylański.

Ascential nie bezpośrednio

Nadal nie wiadomo czy i kiedy powstanie polski oddział Ascential Software, firmy, która przejęła sprzedaż aplikacji dawnego Informixa. "Najbliższy oddział jest w Niemczech, a korporacja nadal nie zdecydowała o wejściu na rynek polski" - twierdzi Igor Kobylański. Rozwój Ascential ma być sfinansowany z funduszy w wysokości miliarda dolarów, które firma uzyskała od IBM za przejęcie Informix Software.

Produkty Ascential Software znajdują się już w ofercie firm Hogart i Umanis, a także - na podstawie porozumień międzynarodowych - IBM Polska i SAP Polska. Prowadzone są również negocjacje o współpracy z dotychczasowymi partnerami Informix Software.


TOP 200