Błyskotliwe pomysły

Innowacja to ostatnio bardzo modny temat, również dla managerów. Jednak wprowadzenie nowych pomysłów do firmy nie jest łatwym zadaniem.

Jak wynika z raportu Accenture, zakończone sukcesem kampanie innowacyjne, mogą spowodować wzrost przychodów firmy o 20% wyższy, niż te mniej oparte na nowych pomysłach. Firmy, które wytwarzają 80% swoich przychodów dzięki nowym produktom, mają duże szanse na dwukrotne zwiększenie swojej wartości rynkowej w ciągu pięciu lat. Również jednym z ważniejszych czynników, branych pod uwagę przez potencjalnych inwestorów, jest "stopień innowacyjności firmy".

Wśród firm sektora high-tech, innowacyjność decyduje o przeciętnie od 15% do 23% wysokości płac kadry kierowniczej. Z badań wynika również, że managerowie zwracają uwagę na to, w jakim stopniu ich organizacja jest innowacyjna, nie tylko ze względu na własną pensję. 83% spośród ankietowanych kierowników z całego świata wierzy, że ich firmy staną się w przyszłości"bardziej zależne od innowacji".

Zobacz również:

  • Google będzie szyfrować grupowe chaty RCS
  • Czy sztuczna inteligencja zadomowi się w Twoim kanale informacyjnym?

Ale mimo, że kadra kierownicza doskonale rozumie potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań, wielu jej przedstawicieli uważa, że ich firmy nie są na to przygotowane. Zaledwie jeden na czterech ankietowanych managerów uznał, że jego przedsiębiorstwo jest wystarczająco innowacyjne, aby móc odnieść sukces.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200