Bluetooth mało opłacalny

Ericsson podjął decyzję o rozwiązaniu działu Ericsson Technology Licensing, zajmującego się rozwojem i licencjonowaniem technologii Bluetooth. Oznacza to zaniechanie prac nad niektórymi nowymi rozwiązaniami opartymi na tym standardzie. Liczący 125 osób zespół przeniesiony do innych działów producenta.

Część prac nad radiową technologią prowadzić będzie Ericsson Mobile Platforms, inna spółka-córka koncernu. Ericsson powoła dodatkowo niewielki zespół inżynierów, którzy zajmą się wsparciem dotychczasowych klientów - producentów półprzewodników. Szwedzka firma nie przewiduje jednak badań nad nowych rozwiązaniami sprzętowymi wykorzystującymi standard Bluethooth, zaprzestanie także poszukiwania nowych licencjobiorców. Reorganizacja potrwa do końca roku.

Zarząd firmy, pomimo upowszechnienia standardu, konieczność reorganizacji motywuje niezadowalającą popularnością Bluethooth z punktu widzenia zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Zobacz również:

Ericsson pozostanie jednakże członkiem grupy wspierającej rozwój tej bezprzewodowej technologii - Bluetooth Special Interest Group.


TOP 200