Bluetooth mało opłacalny

Ericsson podjął decyzję o rozwiązaniu działu Ericsson Technology Licensing, zajmującego się rozwojem i licencjonowaniem technologii Bluetooth, którą firma opracowała i silnie promowała.

Ericsson podjął decyzję o rozwiązaniu działu Ericsson Technology Licensing, zajmującego się rozwojem i licencjonowaniem technologii Bluetooth, którą firma opracowała i silnie promowała.

Oznacza to zaniechanie prac nad niektórymi nowymi rozwiązaniami opartymi na tym protokole. Liczący 125 osób zespół został przeniesiony do innych działów producenta. Zarząd firmy, pomimo upowszechnienia standardu, motywuje reorganizację niezadowalającą popularnością Bluethooth z punktu widzenia zwrotu nakładów inwestycyjnych. Ericsson pozostanie jednakże członkiem Bluetooth Special Interest Group.


TOP 200