Blue Coat: pakiet do optymalizacji i zabezpieczania infrastruktury IT

Firma udostępniła pakiet technologii Application Delivery Network, który ma zapewniać szybki i bezpieczny dostęp do danych, umożliwiając jednocześnie podniesienie efektywności oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze.

Pakiet Application Delivery Network ma umożliwiać kontrolowanie wydajności i bezpieczeństwa wykorzystywanego oprogramowania oraz danych przesyłanych w sieci. W tym celu wykorzystuje technologie monitorowanie aplikacji, optymalizacji sieci WAN oraz urządzenia Secure Web Gateway, które zapewniają użytkownikom systemu wiedzę na temat wykorzystywanego oprogramowania oraz dostępnych w sieci informacji.

Zcentralizowany system udostępniania aplikacji oraz danych umożliwia monitorowanie wydajności wykorzystywanego oprogramowania oraz przydzielanie zasobów zgodnie z aktualnymi potrzebami. Oferowane przez firmę Blue Coat urządzenia PacketShaper klasyfikują ponad 600 aplikacji. Rozwiązanie monitoruje również ponad setkę atrybutów przypisanych do zainstalowanego w firmie oprogramowania. Pozwala to kontrolować wykorzystanie połączeń sieciowych oraz jakość usług, w oparciu o reguły polityki zarządzania strukturą IT. Urządzenia ProxySG identyfikują użytkowników, a także oceniają i klasyfikują dostępne w sieci informacje, w tym również potencjalne zagrożenia.

Urządzenia ProxySG, wykorzystując technologię Application Intelligence, mogą przyspieszać działanie wszystkich rodzajów aplikacji (wewnętrznych, zewnętrznych, dostosowanych do potrzeb użytkownika, szyfrowanych) poprzez optymalizację protokołu, buforowanie i kompresję danych oraz zarządzanie przepustowością łącz, co pozwala na redukcje obciążenia wykorzystywanej sieci i tym samym, zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Zawartość sieci analizowana jest z wykorzystaniem urządzeń ProxySG i ProxyAV, oraz oprogramowania WebFilter. Usługa WebPulse Blue Coat, działająca w modelu cloud, analizuje ponad 150 milionów zapytań przesyłanych codziennie w sieci, tworząc model jej zawartości. Zgromadzona w ten sposób wiedza pozwala na bardziej efektywną ochronę przed zagrożeniami związanymi z przesyłaniem danych w ramach struktury rozproszonej.

Autoryzowanym dystrybutorem Blue Coat Systems jest Veracomp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200