Blockchain w systemach ERP

Protokół Blockchain, którego kariera zaczęła się od kryptowalut, obecnie znajduje zastosowania w nowych obszarach. Jednym z nich są systemy ERP. Ich producenci już pracują nad integracją tej rozproszonej technologii, aby zapewnić niezmienność danych przechowywanych w tych systemach.

Wartość, jaką przynosi taka integracja, nie polega na przenoszeniu nowych informacji do rozproszonej księgi głównej, ale na migracji istniejących danych z firmowych systemów i dzięki temu możliwości ścisłej kontroli, komu te dane są udostępniane. Według ekspertów 80% danych na świecie jest przechowywanych w odrębnych systemach, określanych jako silosy. To powoduje, że nie osiąga się wielu korzyści, jakie przynoszą rozwiązania typu Big Data. Właściciele danych niechętnie je udostępniają, np. z obawy o utratę przewagi nad konkurencją. Tymczasem Blockchain daje pewność, że dostęp do informacji otrzymają tylko te osoby, które powinny. To z kolei daje dużą swobodę w podejmowaniu działań, które są korzystne dla biznesu.

Blockchain to elektroniczny rejestr, podobny do relacyjnej bazy danych. Może być współdzielony publicznie lub między prywatnymi użytkownikami, którzy tworzą niezmienialny rejestr transakcji. Każda transakcja zawiera bowiem znacznik czasowy oraz jest połączona z poprzednim wpisem. Każdy cyfrowy zapis lub transakcja w wątku to tzw. block, który umożliwia kontrolowanie, kto może mieć dostęp do rejestru. Każdy blok jest powiązany z określonym użytkownikiem. Blockchain może być aktualizowany tylko w przypadku zgody między użytkownikami danego systemu. Kiedy nowe dane zostaną zapisane, nigdy nie mogą być skasowane. Blockchain zawiera weryfikowalne informacje o każdej transakcji wykonanej w systemie.

Zobacz również:

Obecnie główną platformą rozwijającą Blockchain jest Hyperledger. Jest to konsorcjum działające w modelu open source i założone przez Linux Foundation oraz Ethereum. Co warto podkreślić, oba wymienione podmioty nie są kontrolowane przez żadnego dużego producenta, mimo że takie firmy, jak IBM, SAP czy EY angażują się w platformę Hyperledger.

Pilotażowe projekty ERP

Producenci IT zaczynają testować technologię Blockchain w swoich produktach. Często jest to raczej odpowiedź na oczekiwania klientów niż własna inicjatywa. Okazuje się, że producenci otrzymują bardzo dużo zapytań w związku z Blockchain i zastosowaniem tej technologii w przedsiębiorstwach. Wiele zapytań dotyczy możliwości weryfikowania plików logów co jest postrzegane, jako niezawodna metoda rejestrowania tego, co dzieje w firmach. Niektórzy klienci są też zainteresowani uwierzytelnianiem użytkowników z użyciem Blockchain.

Ciekawym przykładem wykorzystania tego protokołu jest pilotażowe wdrożenie w Walmart. Rozwiązanie zbudowane na platformie Hyperledger służy do śledzenia transportu świeżych produktów (np. owoców i warzyw). System umożliwia śledzenie, gdzie znajduje się transport, z jakiego pochodzi oddziału, przez którą pakownię przeszedł, w jakiej znajduje się chłodni czy przez które centrum dystrybucyjne przeszedł.

Większość informacji o przesyłkach pochodzi bezpośrednio z system ERP, co eliminuje konieczność tworzenie zdublowanych rejestrów. Śledzenie przesyłek umożliwia wyeliminowanie różnych problemów związanych ze świeżymi towarami.

Z kolei szwedzki producent oprogramowania IFS opracował własną koncepcję, aby zademonstrować, jak zintegrować Blockchain z firmowymi systemami ERP. Dotyczy ona konkretnych branż – lotniczej (wielu klientów IFS to linie lotnicze) oraz energetyki.

Projekt posłużył do pokazania, jak można użyć Blockchain do zarządzania zasobami, włączając w to śledzenie łańcucha dostaw, dostawy części zamiennych czy nawet weryfikowania prac konserwacyjnych. Nowoczesne samoloty składają się z 2-3 milionów części. Z uwagi na regulacje prawne każda część musi być monitorowana, a wszelkie prace konserwacyjne muszą być odnotowywane.

Problem w tym, że każdy uczestnik łańcucha prac konserwacyjnych, począwszy od operatora linii lotniczych po dostawcę części, często korzysta własnego oprogramowania. Nawet jeśli korzysta się z jakichś mechanizmów integracji, komunikacja może nie być ustandaryzowana (np. werbalna lub papierowa), co powoduje, że jest wiele miejsc, w których mogą powstać błędy.

W takim otoczeniu Blockchain może stać się pojedynczym źródłem wiarygodnych informacji dla wielu systemów, których integracja dzięki temu staje się łatwiejsza. Wszystkie systemy bowiem, zamiast komunikować się między sobą, komunikują się z Blockchain. Co istotne, Blockchain nie zastąpi systemów ERP, ale będzie komplementarną aplikacją, która ułatwia integrację i eliminuje wiele podatności na ataki.

Wyzwania do rozwiązania

Nie wszystkie zagadnie związane z opracowaniem uregulowanego system Blockchain zostały rozwiązane. Przykładowo, jaki odsetek użytkowników danego systemu powinien zaaprobować transakcję, żeby została uznana za zweryfikowaną? Nie ma też na razie sposobu, żeby w czasie rzeczywistym informować użytkowników danego systemu Blockchain, że określone zdarzenie zakończyło się. Te i inne problemy muszą zostać rozwiązane przez producentów oprogramowania. Problemy te są na tyle złożone, że rozwiązanie nie pojawi się szybko, zapewne dopiero w perspektywie kilku lat. Natomiast można liczyć, że prostsze aplikacje będą dostępne znacznie szybciej.

Wyzwaniem w środowisku korporacyjnym jest również skalowalność, która rodzi problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i prywatnością. Pierwotnie Blockchain powstał do całkowicie publiczny zastosowań. Z tego względu nie jest idealny do użyciu w przedsiębiorstwach.


TOP 200