Bliżej wideokonferencji

Nowe oprogramowanie do przesyłania obrazów wideo w sieciach.

Nowe oprogramowanie do przesyłania obrazów wideo w sieciach.

Microsoft, Vocal Tec i Intel opracowały ostatnio niezależne pakiety do prowadzenia wideokonferencji, które można uruchamiać zarówno w środowisku sieci LAN, jak i Internet. Produkty te nie oferują jeszcze rewelacyjnych warunków do prowadzania wideokonferencji, ale widoczny jest rozwój multimedialnych technologii.

Microsoft usprawnił pakiet NetMeeting, który pozwalał do tej pory przesyłać przez sieć pliki audio i współdzielić dokumenty, i proponuje NetMeeting w wersji 2.0. Program przechodzi obecnie fazę testowania wersji beta. Umożliwia on przesyłanie obrazów wideo w czasie rzeczywistym, czyli obsługę wideokonferencji. W sieci LAN standardu Ethernet (10 Mb/s) program pozwala na transmisję obrazów z szybkością 10 ramek/sek. Program umożliwia prowadzenie wideokonferencji w trybie point-to-point. Wymaga on komputera wyposażonego w Pentium 166 MHz (pracujące pod systemem Windows 95 lub Windows NT 4.0) oraz karty do przetwarzania obrazów wideo dbieranych z kamery. Microsoft twierdzi, że program można będzie eksploatować na komputerach, wyposażonych w Pentium 90 MHz i 16 MB RAM. Aplikacja pozwala też na korzystanie z urządzeń do rejestracji obrazów dołączanych przez port równoległy, ale obraz jest wtedy odświeżany tylko 4-6 razy/sek.

NetMeeting 2.0 spełnia wymogi kilku ogólnie akceptowanych specyfikacji, takich jak standard H.323, opracowany przez ITH (International Telecommunications Union), specyfikacja LDAP (Lightweight Directory Access Protocol - standard opracowany przez Internet Engineering Task Force) i T.120 (możliwość prowadzenia wideokonferencji między kilkoma stacjami, a nie tylko między dwiema). Wersja beta programu jest udostępniana bezpłatnie przez serwerhttp://www.microsoft.com w wersjach dla systemów Windows 94 i Windows NT 4.0. Wersja handlowa pakietu wejdzie na rynek w I kw. br. Microsoft opracował już odpowiednie narzędzie do tworzenia aplikacji multimedialnych, wykorzystujących NetMeeting. Jest to NetMeeting SDK (Software Development Kit), który wspiera technologie OLE Component Object Model, sterowniki ActiveX i udostępnia multimedialną bibliotekę złączy programistycznych API.

Vocal Tec zmodyfikowała pakiet Internet Phone 4.0, wprowadzając na rynek upgrade o nazwie Internet Phone with Video. Program pozwala na przesyłanie przez Internet nie tylko głosu, ale również obrazów wideo. Słabość tego rozwiązania polega na tym, że nie pracuje ono zgodnie ze standardem H.323.Vocal Tec opracowuje już wersję wspierającą ten standard, która ma byćdostępna w I kw. br.

Przy przesyłaniu plików wideo przez modem, pracujący z szybkością 28,8 kb/s, aplikacja odświeża obrazy 4-8 razy/sek. Jeśli pakiet zostanie uruchomiony w sieci LAN lub przy wykorzystaniu łącza standardu T1, to szybkość odświeżania obrazów wzrasta do poziomu 15 ramek/ sek. Wymagania sprzętowe to komputer wyposażony w Pentium 75 MHz i co najmniej 16 MB RAM. Aplikacja jest bardzo tania, kosztuje tylko 49,95 USD. Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu dostępna jest w Internecie pod adresem www.vocaltec.com.

Intel natomiast przygotowuje pakiet Internet Video Phone 1.0, dostępny w wersji beta. Jest to właściwie applet, który pozwala użytkownikom z grup dyskusyjnych, wymieniających informacje, na poszerzenie możliwości aplikacji o przesyłanie obrazów wideo. Produkt ten może mieć również zastosowanie w środowisku wirtualnych gier komputerowych, które są uruchamiane w Interncie. Bezpłatna wersja demonstracyjna programu, która działać będzie do 19 kwietnia br., dostępna jest w Internecie pod adresem http://connectedpc.comiaweb/cpc/iivphone.


TOP 200