Bliżej klienta i bardziej kompleksowo

Dostawcy systemów klasy ERP, jak jeden mąż, inwestują w rozwój konsultingu biznesowego. Niemal wszyscy chcą być bliżej swoich klientów, oferować im szerszy zakres usług i dbać o długofalowe partnerstwo.

Dzisiejszy rynek to w pewnym stopniu samonapędzająca się maszyna. Pakietem zintegrowanych aplikacji obsługujących podstawowe obszary biznesowe dysponuje już zdecydowana większość firm. Typowe obszary objęte zasięgiem stosownego oprogramowania to przede wszystkim księgowość, kadry i płace oraz sprzedaż. Na ręczną obsługę podstawowych procesów biznesowych dziś nikt nie może sobie pozwolić. Pojawiają się jednak wciąż nowe aplikacje bądź moduły funkcjonalne odpowiadające za obsługę coraz bardziej nietypowych obszarów biznesu. Można wręcz odnieść wrażenie, że niektóre procesy biznesowe są tworzone pod kątem określonych funkcjonalności, a nie odwrotnie. Postępująca globalizacja oraz silna konkurencyjność światowej gospodarki powoduje, że i one szybko znajdują zastosowanie. Trudno umniejszać korzyści wynikające z posiadania nowoczesnych narzędzi planistycznych, systemów wymiany informacji lub oprogramowania analitycznego.

Równocześnie postępuje konsolidacja rynku. Większe firmy stale rozszerzają własną bazę klientów - w drodze przejęć wyspecjalizowanych dostawców, organicznego rozwoju czy wreszcie konkurencji rynkowej wygrywanej dzięki bardziej kompleksowej ofercie. Koło się zamyka, a rynek kręci.

Koncentracja na usługach

Celem strategicznym większości dostawców systemów zintegrowanych pozostaje oczywiście rozwój i maksymalizacja zysków. Jednak w obliczu spadających wpływów z podstawowej działalności, jaką historycznie była sprzedaż licencji na systemy klasy ERP, jest to cel coraz trudniejszy do zrealizowania. Silnie widoczny jest więc trend rozwoju ofert w stronę działalności usługowej. Poza dość typowym dla rynku ERP wsparciem technicznym, rozwijane są usługi komplementarne wobec samej funkcjonalności oprogramowania. Największe firmy, chętniej niż w przeszłości, dzielą się ze swoimi klientami doświadczeniami zebranymi podczas realizacji projektów wdrożeniowych.

Dzięki współpracy z partnerem wdrożeniowym można m.in. skorzystać z zestawu najlepszych praktyk związanych z organizacją bardzo wyspecjalizowanych procesów biznesowych. Najlepszych praktyk opartych na wiedzy o biznesie dalszego lub bliższego konkurenta. Bez wątpienia, taka możliwość jest szczególnie kusząca dla mniejszych organizacji aspirujących do poprawienia swojej pozycji rynkowej. Na bazie tych samych doświadczeń powstają też branżowe mapy procesów oraz predefiniowane pakiety funkcjonalne.

Ile MRP w ERP II?

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie zmienia się także znaczenie skrótu ERP. Z rozwiązań dedykowanych planowaniu wykorzystania zasobów w działalności wytwórczej stają się one podstawą funkcjonowania wszystkich obszarów biznesowych organizacji z różnych dziedzin gospodarki - także tych bardzo odległych od branży produkcyjnej.


TOP 200