Bliżej biznesu niż technologii

Stowarzyszenie ISACA opublikowało wyniki ankiety przeprowadzonej wśród posiadaczy certyfikatu CISM na temat perspektyw rozwoju kariery certyfikowanych specjalistów od bezpieczeństwa.

Autorzy badania The Information Security Career Progression zaobserwowali, że posiadacze certyfikatów CISM (Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji) coraz częściej zajmują wyższe stanowiska kierownicze i wykonawcze, a ich obowiązki związane są mocniej z realizacją biznesowych potrzeb organizacji przy wykorzystaniu wiedzy na temat technologii bezpieczeństwa.

Na pytanie o kolejny krok w karierze, 40,6% ankietowanych wskazało stanowisko wykonawcze, tyle samo pytanych wyraża zainteresowanie posadą chief information security officer (CISO), a 21,1% - stanowiskiem chief security officer (CSO).

Badanie Information Security Career Progression Survey, przeprowadzone w listopadzie 2008 roki, objęło 1426 posiadaczy certyfikatu w 83 krajach. Reprezentowane branże to bankowa i finansowa (26,6%), konsultingowa (23,7%), technologiczna (12,5%), administracja (12%) i służba zdrowia (4,2%).

Wyniki badania dostępne są na witrynie ISACA


TOP 200