Błękitny lider relacyjnych baz danych

Według Dataquest, w 2000 r. największy udział w rynku relacyjnych baz danych pod względem sprzedaży nowych licencji zyskał IBM (37,9%).

Według Dataquest, w 2000 r. największy udział w rynku relacyjnych baz danych pod względem sprzedaży nowych licencji zyskał IBM (37,9%).

Kolejne miejsca zajęły: Oracle (26,3%), Microsoft (15,4%), Informix (3,2%) i Sybase (3%). Udział w rynku pozostałych firm wynosi 14,3%. IBM uzyskał największy udział w rynku również pod względem wartości sprzedaży (38,2%).


TOP 200