Błędy w komunikacji

Z raportu przeprowadzonego przez firmę konsultingową Andersen wynika, że zarówno osoby które straciły pracę jak i te, którym udało się ją zachować są rozczarowane zachowaniem kierownictwa.

O ile pretensje osób zwolnionych można uzasadnić ogólnym przygnębieniem z powodu utraty pracy, o tyle fakt, iż niezadowoleni są także pracownicy, którzy utrzymali swoje posady, jak najgorzej świadczy o umiejętnościach kierownictwa co do zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Wśród osób zwolnionych, aż 47% uważa, że kierownictwo nie umiało właściwie zachować się w momencie masowych zwolnień w firmie. Wśród pracowników, którzy nadal pozostają w zrestrukturyzowanych firmach 27% osób uważa, że zarząd nie umiał w odpowiedni sposób zareagować na pesymistyczne nastroje w zespole, co wpłynęło na spadek morale pracowników.

Najczęściej zwalniane osoby mogą liczyć na pomoc pracodawcy w poszukiwaniach innej posady, czy skontaktowaniu z psychologiem. Pracownicy, którzy pozostają w firmie traktowani są jak szczęściarze, którzy nie wymagają opieki. Tymczasem rzetelna informacja należy się wszystkim zainteresowanym.

Zobacz również: