Błąd w 80386

Znaleziono błąd w pierwszych partiach procesorów Intel 80386.

Prawdopodobnie jest to prawie 20 tys. sztuk. Błąd powoduje złe działanie lub całkowicie je uniemożliwia dla oprogramowania wykorzystującego pełne 32 bity. Firmy Compaq i Advanced Logic Research (ALR) bezpłatnie wymieniają procesory z błędem na wolny od wad we wszystkich sprzedanych komputerach.


TOP 200