Biznesmeni lepsi od polityków (trochę)

Przywódcy biznesowi cieszą się większym szacunkiem niż przywódcy polityczni - to jedno z ustaleń badania przeprowadzonego przez Światowe Forum Gospodarcze.

W badaniu przeprowadzonym na zamówienie Światowego Forum Gospodarczego udział wzięło 50 tys. osób z 60 krajów zamieszkałych przez jedną piątą ludności świata. Większość ankietowanych uważa, że przywódcy polityczni są nieuczciwi, mają za dużo władzy i są zbyt podatni na wpływy potężniejszych od siebie. To przekonanie wyraża aż 63% ankietowanych. Co ciekawe, nasz region nie cechuje się w tym względzie jakieś specjalne malkontenctwo: w Europie Środkowo Wschodniej nieuczciwość politykom zarzuca 49% badanych, to bardzo daleko od skrajnie negatywnych not wystawionych przez obywateli Ameryki Łacińskiej (87%), Afryki (82%) czy choćby Bliskiego Wschodu (60%). Możemy jedynie gdybać, jaki wynik dałoby badanie, które uwzględniałoby poprawkę na przyjęte w danej społeczności standardy. Lub choćby "na temperament".

Przywódcy biznesowi cieszą się generalnie większym zaufaniem, wypadli w każdym z badanych zagadnień lepiej od polityków. To pocieszenie, ale raczej niepełne - także biznesmeni poddani zostali surowej krytyce. Krytyka ta koncentruje się na dwóch aspektach: ich podatności na wpływy silniejszych od siebie, braku niezależności, ponadto uważa się, że dzierżą zbyt wiele władzy i zarazem odpowiedzialności (tak uważa połowa wszystkich ankietowanych).

Tak więc według ankietowanych:

@ biznesmeni zachowują się mniej nieetycznie (39% wskazań do 52% w przypadku polityków)

@ biznesmeni są mniej podatni na wpływy silniejszych od siebie (odpowiednio 49% do 57%)

@rzadziej mają za dużo władzy i odpowiedzialności (49% do 60%)

@rzadziej są nieuczciwi (43% do 63%).

Na koniec warto przytoczyć jeszcze rezultaty pytania o przyszłość świata. Według większości badanych (45% do 25% respondentów przeciwnego zdania), przyszłe pokolenia będą żyły w mniej bezpiecznym świecie. Jednak w Europie Środkowo Wschodniej dominują optymiści - 34% uważa, że będzie się żyło bezpieczniej. Przewaga optymistów co do bezpieczeństwa przyszłych pokoleń zaobserwowana została jeszcze także tylko wśród respondentów z krajów afrykańskich. Co więcej, podobny rozkład obserwuje się przy odpowiedzi na pytanie o gospodarczą prosperity potomków - o ile świat spodziewa się w większości pogorszenia, my - środkowo i wschodnioeuropejczycy - obok Afrykańczyków i mieszkańców Azji Zachodniej, spodziewamy się poprawy, i to wyraźnie (w naszym regionie 49% do 16% wygrywa partia optymistów). Także i w tym wypadku niebagatelne znaczenie dla interpretacji odczytu ma uwzględnienie kontekstu, jakim jest np. sytuacja wyjściowa.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200