Biznes z nieznajomym

Koncepcję logistyki bazy lotniczej oraz strategię informatyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej opracuje grupa NATO Expansion Engineering & Program Management.

Koncepcję logistyki bazy lotniczej oraz strategię informatyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej opracuje grupa NATO Expansion Engineering & Program Management.

Aby osiągnąć interoperacyjność z innymi wojskami NATO, dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (WLOP) musi przygotować koncepcję logistyki, która będzie wykorzystywać zintegrowany system informatyczny. Na opracowanie projektu jego wdrożenia w październiku br. ogłoszono przetarg nieograniczony.

Zwycięzca ma przygotować założenia taktyczno-techniczne na funkcjonowanie bazy lotniczej, a także dla zintegrowanego systemu logistycznego WLOP. Firma ta będzie musiała przedstawić analizę techniczno-ekonomiczną i plan wdrożenia nowego systemu, a także wykonać projekt modelowego rozwiązania logistycznego Bazy Lotniczej, jako podstawowego elementu systemu logistycznego WLOP.

Między młotem a kowadłem

W przetargu oferty złożyły cztery firmy, w tym EDS i Prokom. Wybór nie znanej na rynku europejskim grupy kapitałowej NATO Expansion Engineering & Program Management, utworzonej w styczniu br., jest zaskoczeniem dla obserwatorów. Biorąc pod uwagę przygotowaną specyfikację warunków zamówienia i realizację podobnych przedsięwzięć w Wlk. Brytanii, jako faworyta wskazywali oni raczej EDS i jego partnera - Ster-Projekt. Prokom musiał przegrać z powodu nieprzychylnej atmosfery wokół siebie, mimo że zaoferował najniższą cenę.

Założycielami NATO Expansion Engineering & Program Management są Amerykanie, w tym także polskiego pochodzenia. Oficjalnie próbuje się ich przedstawiać jako wpływowych byłych wojskowych, którzy mieli lobbować w Senacie USA na rzecz przyjęcia Polski do NATO. Nieoficjalnie wiadomo, że szef grupy - Zbigniew Cymerman - raczej trudnił się ściąganiem informatyków z Polski do pracy w USA niż namawianiem senatorów do głosowania za wstąpieniem naszego kraju do Sojuszu.

Udało mu się jednak zawiązać konsorcjum, do którego przystąpiło 6 amerykańskich firm konsultingowych, specjalizujących się m.in. w logistyce wojskowej, budowie infrastruktury lotnisk i ochronie środowiska. Jedną z firm wchodzących w skład konsorcjum jest Ketron, oddział Bionetics Company, specjalizujący się w logistyce lotniczej. Wśród konsultantów firm należących do NATO Expansion Engineering & Program Management są byli oficerowie armii USA i NATO.

Prokor to nie Prokom

W Polsce interesy grupy reprezentuje spółka Prokor. Zdaniem Mieczysława Ratajewicza, prezesa firmy, pierwszy sukces zawdzięczają doświadczeniu konsultantów i ich bezstronności. "Nie reprezentujemy żadnego producenta. Nie jesteśmy także producentem sprzętu wojskowego, ale znamy się na wojnie elektronicznej" - zapewnia.

Koncepcję logistyki WLOP przygotuje zespół konsultantów z firmy Ketron. Konsorcjum przyjęło bowiem założenie, że realizację wygranych przetargów będą powierzać różnym przedsiębiorstwom ze swojego grona. Projekt dla WLOP ma być zakończony do września 2000 r.

Kolejne projekty

Przetarg we WLOP oznacza, że niedługo może zostać ogłoszony przetarg na zintegrowany system logistyczny w skali całych Sił Zbrojnych. Na razie ścierają się dwie koncepcje. Pierwsza zakłada, że wojskowi specjaliści - na podstawie posiadanej bazy technologicznej - sami stworzą taki system. Pomimo formalnie mniejszych kosztów, bo rozłożonych w czasie, ta koncepcja może zakończyć się fiaskiem - powód: niskie pensje informatyków.

Według drugiej koncepcji należy zakupić komercyjny system logistyczny klasy ERP (być może SAP R/3, do którego zakupu IBM Polska namawia Zarząd Logistyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) wraz z dedykowanym środowiskiem rozwoju aplikacji, który umożliwi przeprowadzenie prac adaptacyjnych pod kątem potrzeb logistyki WP. Teoretycznie przeszkodą mogą być wysokie koszty projektu w krótkim czasie, lecz rezultat jest prawie pewny i - co najważniejsze - łatwy do zintegrowania z systemami logistycznymi innych członków NATO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200