Biznes wchodzi na uczelnie

Działania B2U wpisują się w modne teraz działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) i pozwalają zbudować pozytywny wizerunek firmy. Jak zresztą pokazuje doświadczenie, działania prowadzone przez firmy na uczelniach cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Mają oni bowiem coraz wyższą świadomość współczesnego rynku pracy i jego wymagań. Widzą, że wiedza teoretyczna niepoparta praktyką - stażami czy specjalistycznymi kursami - zmniejsza ich szansę na interesującą pracę po studiach, dlatego angażują się w działania poza standardowym planem zajęć na macierzystej uczelni. "HP na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym prowadzi kursy SAP od 2008 r. i w tym roku akademickim planuje uruchomienie kolejnej edycji. Tak duże jest zainteresowanie ze strony studentów" - mówi przedstawiciel firmy.

Krystian Bestry z Infosys - który osobiście prowadził kilka wykładów dla studentów - przyznaje zaś, że zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu cieszą się dużą popularnością. Studenci cenią sobie kontakt z osobami, które zajmują się na co dzień tym, o czym prowadzą wykłady i przyznają, że zajęcia te bardzo różnią się od zajęć z naukowcami.

Postulaty wobec reformy szkolnictwa wyższego

Na wrześniowej konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce zostały sformułowane postulaty branży odnośnie reformy szkolnictwa wyższego, m.in.:

- "odświeżenie" niepopularnych wśród studentów kierunków studiów,

- wzmocnienie działalności akademickich biur karier w zakresie aktywnej współpracy z przedsiębiorcami, rozbudowanej oferty doradztwa zawodowego i rozbudowanej oferty szkoleń, warsztatów, rozbudowanej oferty praktyk i staży,

- digitalizacja i komercjalizacja wiedzy akademickiej,

- monitorowanie losów akademickich,

- intensywne działania w ramach programów Business2Universities,

- upowszechnienie nowych technologii w nauce (symulacje online, telekonferencje, filmy edukacyjne, platformy e-learningowe, gry edukacyjne online itd.),

- popularyzacja znajomości kilku języków obcych, kluczowa dla inwestorów tworzących centra usługowe i dla obsługi nowych globalnych klientów,

- kształcenie kompetencji, zamiast czystego przekazywania wiedzy, głównie w obszarze umiejętności miękkich (autoprezentacji, pracy w zespole, myślenia projektowego),

- zwiększenie wymiaru praktyk obowiązkowych na studiach.

Czym jest B2U?

Idea Business 2 Universities to działania na rzecz aktywizacji szkolnictwa wyższego do bardziej otwartej współpracy z firmami. Jakość lokalnego B2U jest dziś jednym z kluczowych parametrów decydujących o lokalizacji inwestycji i tworzeniu nowych miejsc pracy. Jest to relacja typu win-win. Uczelnie zyskują wsparcie finansowe, np. w postaci sprzętu oraz merytoryczne przy opracowywaniu programów nauczania adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zwiększające szanse absolwentów na zatrudnienie. Natomiast dla firm jest to źródło wykwalifikowanej kadry, posiadającej kompetencje do pracy w danym centrum usług oraz skuteczne narzędzie networkingowe i wizerunkowe.


TOP 200