Biznes przedefiniowany przez technologię

Zmiany w sposobie dostarczania rozwiązań teleinformatycznych oraz użytkowania ich – tak przez konsumentów, jak i organizacje – doprowadzą do fundamentalnych zmian w prowadzeniu biznesu. Co to oznacza dla menedżerów i konstruowanych przez nich długofalowych strategii biznesowych?

Pracownicy firm zwykle nie traktują smartfonów czy tabletów jako elementów infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa, a jedynie jako urządzenia pozwalające im wygodniej wykonywać obowiązki służbowe. Z punktu widzenia zatrudnionych w firmie osób IT to wciąż raczej komputer, tradycyjny pecet, przy którym co rano zasiadają.

Z kolei z punktu widzenia menedżera technologie informacyjne to systemy wspierające działanie przedsiębiorstwa czy instytucji. Zadaniem tych technologii jest zapewnianie wygodnej i wydajnej pracy całej organizacji, jej działom biznesowym. Często zdarza się, że od działu IT nie oczekuje się nadmiernej aktywności w zakresie definiowania procesów biznesowych, a jego rola jest dla pozostałych pracowników niewidoczna tak długo, jak wszystko działa.

Rysujący się na horyzoncie trendów biznesowych SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud) to zjawisko, które głębiej niż kiedykolwiek wpłynie na fundamenty biznesowej działalności firm i instytucji. SMAC to splot technologii, których synergia tworzy potężną wartość dodaną – nowe procesy biznesowe oraz możliwość świadczenia na rzecz klientów zupełnie nowych usług. Usług i procesów, które wcześniej nie mogły powstać.

Nowe procesy

Kluczową, fundamentalną zmianą, wynikającą z nadchodzących czasów dominacji technologii SMAC, czy też tzw. trzeciej platformy, jest wytwarzanie nowych procesów biznesowych i usług, które zastępować będą stare procesy lub funkcjonować obok nich.

Fundamentalną zmianą wynikającą z nadchodzących czasów dominacji technologii trzeciej platformy jest wytwarzanie nowych procesów biznesowych i usług, które będą zastępować stare procesy lub będą funkcjonować obok nich.

Dlaczego to tak ważne? Dotychczas nowe technologie wspierały zastane, wcześniej funkcjonujące procesy biznesowe. Telefony komórkowe czy e-maile umożliwiały szybszą komunikację, ale nie zmieniały sedna sposobów działania biznesu. Systemy analityki biznesowej od ponad 20 lat pozwalały (mniej lub bardziej) wygodnie i szybko zestawiać oraz łączyć np. dane sprzedażowe z poszczególnymi punktami sprzedaży czy handlowcami, ale była to automatyzacja procesu, który funkcjonował także bez wsparcia informatyki.

Obecnie tradycyjne telefony komórkowe (tzw. feature-phone) zastąpione zostały smartfonami i tabletami, będącymi w istocie mobilnymi komputerami, pozwalającymi uruchamiać szeroki wachlarz aplikacji i usług. Rozwój i powszechna dostępność technologii internetu bezprzewodowego pozwoliły urządzeniom mobilnym na stały dostęp i wymianę danych tak między sobą, jak i innymi platformami: komputerami osobistymi, serwerami, szeregiem innych urządzeń.

Urządzenia mobile to w istocie stałe i bezpośrednie punkty dostępowe, generujące ogromne ilości danych o potężnych zastosowaniach biznesowych. Spływające ze smartfonów i tabletów gigantyczne ilości danych mogą być obecnie analizowane w sposób daleko głębszy niż kiedykolwiek – włącznie z wcześniej w zasadzie niemożliwymi do analizy danymi nieustrukturyzowanymi. Wielokanałowy dostęp do aplikacji biznesowych i konsumenckich nie tylko wydanie ułatwia pracę, ale i generuje dodatkowe dane, pozwalające poszerzać wiedzę na temat preferencji klientów i kontekstów, w jakich wykonują określone czynności.

Usługi na życzenie klienta

Efektem gwałtownie wzrastającej liczby urządzeń podłączonych do internetu jest rosnąca kosztem tradycyjnych programów rola usług i aplikacji, których działanie uzależnione jest od aktualnego kontekstu użytkownika: miejsca, w którym się znajduje, czasu podejmowania danych aktywności, rodzaju szukanych informacji czy usług. Co to oznacza dla biznesu?

Przedsiębiorstwa chcące przetrwać w czasach technologii trzeciej platformy muszą dostarczać klientom usług tam, gdzie oni chcą po nie sięgać, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym dla nich czasie. Jednocześnie organizacje muszą zadbać o społecznościową stronę swej działalności: sensowne wsparcie, aktywne prowadzenie społeczności klienckiej oraz błyskawiczne reagowanie na sytuacje kryzysowe. Według prognoz ośrodka analitycznego IDC, w 2017 r. 80% firm z listy Fortune 500 będzie miało aktywną społeczność klientów, skupioną wokół swoich produktów czy usług. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 30%.

Tak konsumenci, jak i pracownicy firm w coraz mniejszym stopniu przywiązani będą do sprzętu czy miejsca wykonywania pracy. Chmura obliczeniowa – podstawa synergii technologii SMAC – umożliwia bowiem wygodne odbieranie pełnowartościowych aplikacji na wielu różnych urządzeniach końcowych. Dzięki temu efekt pracy niejako „odrywa się” od platformy, na której jest w danym momencie realizowany. Chmura obliczeniowa pozwala integrować pozostałe trzy trendy składające się na SMAC: społeczności, urządzenia mobilne oraz analitykę.

Naturalnym skutkiem wielokanałowego dostępu do usług i produktów będzie coraz wyraźniejsze upraszczanie interfejsów, mające na uwadze konieczność prawidłowego działania na najróżniejszych ekranach i orientacjach – postępować będzie konsumeryzacja aplikacji i usług, również tych świadczonych na linii B2B. Użytkownik bądź klient, który nie otrzyma pożądanej przez siebie informacji czy usługi w odpowiednim kontekście (czasie, miejscu, charakterze), może prędko porzucić ją w poszukiwaniu innej, słowem – przejść do konkurencji.

Korzyści płynące z synergii

Szereg organizacji inwestuje w coraz to nowe systemy teleinformatyczne, które jednak często nie przynoszą oczekiwanych korzyści biznesowych. Jest to zazwyczaj skutek traktowania kolejnych wdrożeń jako niewspółpracujących i niepowiązanych ze sobą silosów.

Wyniki poprzedzającego niniejszy raport badania pokazały, że jedynie 56% ankietowanych przedstawicieli polskich organizacji zadeklarowało zintegrowany charakter działających w ich firmach systemów teleinformatycznych. Jednocześnie ponad 80% respondentów dostrzega wartość w ich współpracy, co można zinterpretować jako rosnącą świadomość konieczności rozwijania konkurencyjności firm na bazie całościowych rozwiązań teleinformatycznych, choć przypuszczalnie niewielu menedżerów zdaje sobie sprawę ze skali zmian, do jakich to doprowadzi.

Wyniki badania pokazały, że jedynie 56% ankietowanych przedstawicieli polskich organizacji zadeklarowało zintegrowany charakter działających w ich firmach systemów teleinformatycznych, mimo że ponad 80% respondentów dostrzega wartość w ich współpracy.

Przypomnijmy: fundamentalną zmianą wynikająca z synergii technologii SMAC jest wytwarzanie nowych procesów biznesowych i usług, które będą działały obok starych procesów bądź je zupełnie wypierały. Koronnym przykładem może być tutaj sposób, w jaki Netflix zlikwidował konkurencję w postaci potężnego niegdyś Blockbustera.

Biznes wspierany wiedzą

Chmura obliczeniowa i stały dostęp do internetu, powszechne w firmach i w życiu prywatnym wykorzystanie urządzeń mobilnych, rozbudowane sieci społecznościowe i networkingowe, a także możliwości wszechstronnej analizy danych spływających z wielu stron będą sprawiały, że podejmowane przez organizacje decyzje biznesowe wsparte będą daleko głębszą niż dotychczas, opartą na twardych, policzalnych danych, wiedzą. Wiedza w znacznym stopniu zastępować będzie tendencję HIPPO, tj. opinie najlepiej opłacanych pracowników (Highest-Paid Person's Opinions).

Analityka, zwłaszcza analityka Big Data (tj. wielkich wolumenów danych), to kopalnia wiedzy dla firm. Oprócz tradycyjnych, ustrukturyzowanych danych, takich jak zapisy sprzedaży czy obrotów w magazynach, nowoczesne systemy analityczne pozwalają na generowanie korzyści biznesowych z takich danych, jak: zbiory plików wideo, e-maile, notatki, wpisy z sieci społecznościowych itp. Aby przetrwać, firmy będą musiały nauczyć się czerpać z tego nowego źródła wiedzy. To z kolei sprawi, że intuicja i doświadczenie menedżerów staną się mniej istotne.

Konieczność adaptacji

Jako synergia technologii, SMAC umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystywanie chmury obliczeniowej do przechowywania i wykorzystywania ogromnych wolumenów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, generowanych przez klientów za pomocą urządzeń mobilnych i sieci społecznościowych, oraz zastosowanie tych danych do uzyskiwania przewag konkurencyjnych.

Świadomość zmian, jakie nadchodzą za pośrednictwem SMAC, jest wśród biznesu praktycznie nieobecna. Tymczasem redefiniująca funkcjonowanie całych branż trzecia platforma technologiczna nadchodzi nieubłaganie. Odpowiednio wczesne podjęcie stawianych przez nią wyzwań nie tylko pozwoli organizacjom uchronić się przed przegraną ze skuteczniejszą dzięki technologii konkurencją, ale i podjąć działania, mając na względzie wzmocnienie własnej pozycji na rynku.

---

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kierunku, w którym będzie zmierzał biznes wspierany przez synergię technologii SMAC? Pełną wersję raportu CEO „SMAC – Technologie definiujące biznes jutra” możesz pobrać bezpłatnie z serwisu Computerworld


TOP 200