Biznes ponad granicami... Aplikacji

W tegorocznym Zlocie Technologicznym SAP w Mikołajkach spotkali się przedstawiciele ponad 100 firm i 30 dostawców rozwiązań niemieckiego koncernu.

W tegorocznym Zlocie Technologicznym SAP w Mikołajkach spotkali się przedstawiciele ponad 100 firm i 30 dostawców rozwiązań niemieckiego koncernu.

Podczas konferencji odbyły się 24 prelekcje poświęcone m.in. integracji procesów i informacji, bezpieczeństwu oraz najnowszym trendom i rozwiązaniom firmy SAP. Poruszano również zagadnienia związane z tworzeniem architektury biznesowej w oparciu o nowoczesne metodologie, które muszą umożliwiać zmianę procesów decyzyjnych w sposób odzwierciedlający zmiany otoczenia. Kierujący gronem konsultantów SAP Hichem Maya podkreślał, że przedsiębiorstwa coraz częściej muszą funkcjonować na coraz bardziej ograniczonych rynkach w warunkach wzrastającej konkurencji i recesji gospodarczej. Z kolei rozwój działalności w skali globalnej wymusza zdobywanie nowych rynków, zawieranie układów partnerskich i większe zorientowanie na klienta. Jednocześnie systemy klasy ERP muszą obsługiwać zmiany organizacyjne wraz z przekształceniami procesów biznesowych.

Hichem Maya trafnie przyrównał biznesowego użytkownika systemu IT do czytelnika, zaś środowisko informatyczne - do książki. Biznes mianowicie potrzebuje tylko konkretnych, ułatwiających podejmowanie decyzji danych, tak samo jak czytelnicy poszukują w książkach określonych informacji. Jego zdaniem dzisiejsze wymagania biznesu najlepiej spełniają systemy zorientowane na usługi, które umożliwiają integrację informacji pochodzących z różnych źródeł. Środowisko IT powinno zaś pełnić rolę systemu (segregatora), zawierającego pochodzące z różnych aplikacji (książek), pojedyncze funkcjonalności (strony), umożliwiające dostęp do potrzebnych informacji. Jednocześnie optymalne wykorzystanie pełnych możliwości systemów zintegrowanych jest możliwe dopiero wtedy, gdy wdrożenie i poprzedzająca go analiza procesów biznesowych są realizowane wedle określonych, rygorystycznych procedur. Takim ich zestawem jest SAP Enterprise Architecture Framework.

Praktycznemu wykorzystaniu tego rodzaju integracji poświęcona została jedna z prezentacji. Na przykładzie rozwiązania zastosowanego w spółkach Grupy Lotos zaprezentowano możliwości połączenia informacji pochodzących z różnych systemów w ramach jednolitego środowiska pracy. Wykorzystywana w Grupie Lotos aplikacja kompozytowa (tzw. mashup) umożliwia m.in. dostęp do aktualnych informacji dotyczących stanów magazynowych w całej Polsce oraz danych na temat bieżącej spedycji produktów. Za pośrednictwem jednej aplikacji możliwa jest analiza niemal całego łańcucha dostaw firmy.

Osobna prezentacja miała na celu przybliżenie wizji zintegrowanej platformy analityczno-raportującej, tworzonej na podstawie rozwiązań SAP i należącej do niemieckiego koncernu firmy Business Objects. SAP Business Intelligence Platform ma być m.in. kompleksowym środowiskiem służącym do optymalizacji procesów biznesowych.


TOP 200