Biznes plan

Biznes plan pisze się przede wszystkim po to, aby uwiarygodnić się w oczach potencjalnych pożyczkodawców lub partnerów.

Biznes plan pisze się przede wszystkim po to, aby uwiarygodnić się w oczach potencjalnych pożyczkodawców lub partnerów.

Znane są - i opisywane również w Computerworld - przypadki uzyskania zaufania renomowanych firm czy banków przez początkującego przedsiębiorcę tylko dzięki profesjonalnie napisanemu planowi przedsięwzięcia. Jednak w większości przypadków sam biznes plan nie przesądzi o decyzji partnerów. Pisze się go nie tylko dla nich, ale i dla siebie. Przede wszystkim po to, aby wykryć i oszacować wszystkie zagrożenia, przewidzieć zmiany na rynku i konsekwencje przystosowania się do nich oraz wypracować własne mierniki oceny rezultatów działalności.

Profesjonalnie skonstruowany biznes plan powinien zawierać następujących 11 rozdziałów:

 • streszczenie

 • opis przedsiębiorstwa (m.in. data powołania, rodzaj własności, miejsce działalności, branża)

 • opis produktu lub usługi (m.in. opis techniczny, podjęte prace rozwojowe i badawcze, atuty wobec konkurencyjnego produktu)

 • opis rynku (m.in. rodzaj klientów i ich preferencje, wielkość rynku w zależności od zróżnicowania cen, konkurencja)

 • marketing (m.in. sposób poinformowania klientów o swoich produktach, reklama i jej budżet, zamierzona cena, poziom sprzedaży, aby odzyskać kapitał, dystrybucja)

 • jak, gdzie i przez kogo produkt będzie wytwarzany (m.in. ewentulne licencje i pozwolenia, budynek i wyposażenie, proces produkcji, wpływ na środowisko, główni dostawcy, siła robocza)

 • sposób zarządzania (m.in. członkowie zarządu, ich życiorysy, doświadczenie i zgranie, struktura organizacyjna)

 • harmonogram (kolejne przewidywane terminy realizacji etapów przedsięwzięcia)

 • informacje finansowe (m.in. koszt uruchomienia i prowadzenia przedsięwzięcia, pochodzenie funduszy, koszty w przyszłości)

 • prognoza finansowa (na 3 lata z wyszczególnieniem rachunku dochodów zatrzymanych, płynności finansowej oraz bilansu)

 • krótkie podsumowanie. (opr. idb)
Opracowano na podstawie książki Krystyny Cholewickiej - Gożdzik Twój biznes plan. Instrukcja praktyczna, Centrum Informacji Menedżera,1994 r.


TOP 200