Biznes oparty na informacji

Po wdrożeniu systemu klasy ERP kolejną inwestycją Vistula Group w rozwiązania wspierające zarządzanie było wdrożenie systemu analityki i raportowania. Właściciel marek Vistula, Wólczanka i W.KRUK postawił na elastyczność oprogramowania.

METRYCZKA

Firma: Vistula Group SA

Branża: odzieżowa i jubilerska

Produkty: odzież męska, biżuteria srebrna i złota, zegarki

Zatrudnienie ogółem: ok. 1500 osób

Zatrudnienie w dziale IT: 7 osób

Przychody w 2012 r.: 347,5 mln zł

Spółka Vistula Group powstała w 2008 r. po fuzji firmy Vistula & Wólczanka z W.KRUK. Fuzja oznaczała m.in. połączenie w ramach jednej firmy działalności w segmencie odzieżowym i jubilerskim. Pierwszym krokiem do integracji modelu biznesowego Vistula Group było zakończone w 2011 r. szerokie wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV. Szybko okazało się, że duża skala działalności, szerokość oferty, rozproszenie geograficzne salonów sprzedażowych i potrzeby biznesu nastawionego na rozwój wymagają wyspecjalizowanych rozwiązań. "Mieliśmy niedobór narzędzi pozwalających w miarę sprawnie zarządzać dużą ilością danych generowanych w systemach sprzedażowych, czyli tych, które obsługują główny obszar naszej działalności" - mówi Robert Jagucki, dyrektor IT w firmie Vistula Group. Potrzebne było wdrożenie rozwiązania, które pozwoli zintegrować informacje biznesowe i ułatwi sprawne ich przetwarzanie.

W początkowym etapie analizy przedwdrożeniowej okazało się, że model analiz biznesowych opartych na hurtowni danych jest sprzeczny z dużą dynamiką działalności Vistula Group. "Po kilku podejściach typowe rozwiązania Business Intelligence uznaliśmy za zbyt kosztowne i niepraktyczne w naszych realiach ze względu na konieczność każdorazowego predefiniowania kostek OLAP. Po fuzji z W.KRUK nie mieliśmy szans na wykorzystanie takiego modelu"- mówi Robert Jagucki. Podczas analizy przedwdrożeniowej wykorzystano także doświadczenia spółki W.KRUK w zakresie budowy systemu raportowania na bazie arkuszy kalkulacyjnych. "Mimo zastosowania rozbudowanych makr nadal były to arkusze kalkulacyjne, co generowało wiele dodatkowych zajęć związanych z organizacją pracy, wersjonowaniem, współdzieleniem i przygotowaniem samych raportów. Uznaliśmy, że potrzebujemy zupełnie innego narzędzia" - dodaje Robert Jagucki.

Zobacz również:

  • Lider wdrożeń MS Dynamics w Polsce planuje IPO
  • ERP w chmurze dla każdego
  • Grupa MTP wybrała system ERP firmy Soneta

Biznes oparty na informacji

Robert Jagucki, dyrektor IT w firmie Vistula Group

Odkrywając zależności między różnymi informacjami, dowolnie zawężając widok informacji, potrafimy wychwycić kwestie, do których w normalnych raportach czy analizach dotrzeć nie można.

W Vistula Group nacisk kładzie się na wykorzystanie w ramach procesów decyzyjnych - na poziomie operacji i strategii - jak najszerszego zakresu dostępnych informacji. Liczą się nie tylko wyniki sprzedaży w poszczególnych salonach, ale również dane o marżach, rabatach, a także badanie skuteczności organizowanych akcji promocyjnych. Duże znaczenie ma też szybkość dostępu do informacji. Na decyzję o wyborze rozwiązania wspierającego raportowanie w dużym stopniu wpłynęły problemy z jednoznacznym określeniem najważniejszych wymagań biznesowych. "Okazało się, że w zakresie analizy procesów sprzedażowych potrzebujemy bardzo elastycznego rozwiązania, że potrzeby biznesowe nieustannie się zmieniają i ewoluują. Pojawiło się ryzyko, że jeśli zdecydujemy się na klasyczne rozwiązanie BI, to stanie się ono niedopasowane do naszych wymagań tuż po zakończeniu projektu wdrożeniowego" - mówi Robert Jagucki. Zainteresowanie systemem opartym na alternatywnej wobec kostek OLAP technologii in-memory pojawiło się po jednym z materiałów w prasie branżowej. Wybór padł na oprogramowanie firmy QlikTech.

Wdrożenie systemu rozpoczęło się z początkiem stycznia 2011 r. Prace wdrożeniowe, które realizował zespół firmy Hogart, trwały ok. dwóch miesięcy. We wdrożeniu aktywny udział brali również pracownicy zespołu IT firmy Vistula Group. Ich zaangażowanie zaowocowało dużą samodzielnością w modernizacji oprogramowania. "Swego rodzaju testem sprawności systemu okazała się ocena ścieżek migracji klientów między poszczególnymi salonami sprzedażowymi. Przygotowanie takiej analizy za pomocą arkuszy kalkulacyjnych trwało przynajmniej jeden dzień. Teraz informacje są dostępne od ręki" - mówi Robert Jagucki.

Pytania i odpowiedzi

Jedną z największych wartości systemu QlikView jest możliwość łatwego definiowania warstwy prezentacji, co przekłada się na zwiększenie dostępności informacji oraz odciążenie zespołu administratorów i analityków. Obecnie oprogramowanie QlikView wspiera przetwarzanie informacji na temat sprzedaży wszystkich marek produktowych Vistula Group. Z oprogramowania korzysta ok. 35 użytkowników, wśród nich kierownicy działu sprzedaży, analitycy, ale także członkowie zarządu. "Nie używamy oprogramowania QlikView jako systemu do raportowania. Poszliśmy w kierunku stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Dzięki temu potrafimy przeanalizować dane, których wcześniej nawet nie braliśmy na warsztat. Odkrywając zależności między różnymi informacjami, dowolnie zawężając widok informacji, potrafimy wychwycić kwestie, do których w normalnych raportach czy analizach dotrzeć nie można" - mówi Robert Jagucki.

Dzięki wdrożeniu systemu QlikView możliwe stało się m.in. uściślenie systemu zarządzania sprzedażą, wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontroli sprzedaży i wyeliminowanie procesów, które mogły stać się źródłem nieprawidłowości. Obecnie planowane jest połączenie rozwiązania BI z wykorzystywanym w Vistula Group systemem Microsoft Dynamics NAV. Integracja będzie dotyczyć głównie obszaru logistyki i sprzedaży hurtowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200